25 februari, 2022

Hon möter barns oro för kriget i Ukraina

SOCIALT ARBETE Många barn hör av sig till barnrättsorganisationen Bris efter invasionen i Ukraina. De är rädda och oroas över att kriget ska påverka dem i Sverige.

Hanna Järnemar är kurator på Bris.

Foto: Bris

– Det senaste dygnet har det varit en ökning av antalet barn som kontaktat oss via chatt, telefon eller mejl som vill prata om krig och oro kopplat till situation just nu. Barn grubblar alltid på det som händer i deras närhet, vilket speglas i deras kontakt med oss, och just nu är det en rädsla och oro för kriget, säger Hanna Järnemar, kurator på Bris och regionalt skyddsombud för Akademikerförbundet SSR.

Hon jobbar med att stötta och lyssna på barnen utifrån deras behov. Frågorna hon nu får handlar om alltifrån mer information kring vad det är som händer i Ukraina, men också frågor som rör oro för att kriget ska sprida sig vidare till Sverige.

– Hos många finns en oro för att det ska hända något med den egna familjen, men jag får också frågor kring vilka som vill ha krig, varför det skett en invasion och vad som händer med befolkningen i Ukraina.

"En del vet inte vad ett krig innebär medan andra har för mycket erfarenhet av det."

Vilket stöd kan man ge till barnen?
– Att förklara och tydliggöra vad konflikten handlar om på ett begripligt och kortfattat sätt. Det är samtidigt viktigt att vara lyhörd för barnets behov så att de är trygga att ställa frågor. Ibland kan vi vuxna tro att vi vet eller förstår vad barnen uppfattar eller är oroade över, men så är det inte alltid, vilket gör att det är viktigt att ställa utforskande frågor för att veta var barnet befinner sig i tanken, säger Hanna Järnemar, och fortsätter:

– Och om man får frågor som man inte kan svaret på, då får man helt enkelt säga att man inte vet men att man ska ta reda på det och sedan återkoppla till barnet.

Vad behöver barn i den här situationen?
­– Beroende på vilken bakgrund de har så är det såklart olika. De bär med sig olika erfarenheter och minnen. En del vet inte vad ett krig innebär medan andra har för mycket erfarenhet av det. Därför måste man anpassa sig beroende på var barnet befinner sig, vilket man först vet när man pratar och frågar barnet, säger Hanna Järnemar.

Hon poängterar också vikten av att barnet har trygga och lyhörda vuxna som barnet kan lyssna på. Det är också viktigt att bekräfta och normalisera barnets tankar.

– Samtidigt är det bra att ingjuta hopp genom att förklara att det finns de som vill stoppa kriget och hjälpa de som far illa av det. Det är också bra att berätta att inget i dagsläget tyder på att Sverige kommer att drabbas av kriget.

Hanna Järnemar säger att om man även som vuxen kan vända sig till Bris om man känner att man inte klarar av att bemöta ett barn som har frågor om kriget. Man kan också se till att barnet ringer Bris.

– Vi är vana vid att bemöta barn. Men som vuxen kan man se till att vara lite extra närvarande i barnets liv genom att titta på nyheterna tillsammans och fråga vad de sett i till exempel sina mobiler. Det finns också bra information på krisinformation.se eller hos försvaret, säger Hanna Järnemar.

Carin Fock

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Krönika: ”Har skolkuratorerna blivit en del av New p...

KRÖNIKA Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? ...
13 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023