18 augusti, 2017

Hallå där, Heike Erkers!

Nu är semestern snart slut och det är dags att börja dra igång med höstens arbete. Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, vilka frågor jobbar ni extra mycket med i höst?

heike

– Vi kommer att ha fortsatt stort fokus på arbetsmiljöfrågor, det gäller alla professioner. Det handlar bland annat om att se över löner och villkor med hänvisning till den stora rörlighet som varit. Vi ska också arbeta aktivt med frågor som tillit till professionen och noga följa den utredning som nyligen tillsatts. Det är ett arbete som rör alla våra medlemmar, säger Heike Erkers och poängterar att man kommer att jobba aktivt med socionomer i alla led. 

– Det är en stor utmaning med tanke på den stora personalomsättningen som fortfarande är kvar. Vi ska jobba mer med att lyfta fram goda exempel där utvecklingen har vänt och man lyckats få en bättre verksamhet. Vi ska också noga följa arbetet med legitimation för våra kuratorer inom hälso- och sjukvård. Dessutom följer vi kuratorer inom skolan där vi behöver få till ett större fokus på elevhälsan och kuratorernas möjligheter att stärka elever. I dagsläget nämns inte elevhälsan och kuratorer på ett tillräckligt konkret sätt i skoldebatten. I maj 2018 har vi kongress och det kommer också att prägla höstens arbete. 

Under hösten sjösätter ni ett stort utbildningsprojekt kring hot och våld i arbetslivet, berätta mer! 

– Det är ett stort område som vi satsat mycket på och det kommer att synas. Vi har tagit fram ett arbetsmaterial, bland annat i form av fyra filmer som kommer att lanseras under hösten.

– Vi tittar på chefer och ledares möjligheter att stärka verksamheten inom det här fältet. Det är ytterst betydande att chefer har goda förutsättningar och mandat att leda sin verksamhet på ett professionellt sätt.

Ni brukar göra olika Novusundersökningar, nu senast om skolkuratorers situation. Kommer det någon ny undersökning i höst?

– Vi gör regelbundna undersökningar av våra olika yrkesgrupper och deras villkor. I höst planerar vi en större undersökning bland alla medlemmar rörande just hot och våld i arbetslivet.

I samband med socionomdagarna släpps en antologi som beskriver socionomers yrkesidentitet. Berätta om den!

– I boken intervjuas forskare och yrkesverksamma och de beskriver vad socionomer och socionomyrken är för dem. Det ska bli jättespännande att se om boken kommer att ge ringar på vattnet i andra delar av verksamheten.

I höst drar också arbetet med översynen av socialtjänstlagen igång, förbundets socialpolitiska chef Camilla Sköld ska jobba med den. Vilka frågor hoppas du särskilt på att översynen ska belysa? 

– Jag är glad för att direktiven är så tydliga med att värderingarna i portalparagrafen ska gälla och att professionen ska ges ett större handlingsutrymme. Det är också viktigt att utredningen noga belyser värdet av förebyggande socialt arbete.

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: Regeringen vill stärka elevhälsan

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023