18 augusti, 2017

Hallå där, Heike Erkers!

Nu är semestern snart slut och det är dags att börja dra igång med höstens arbete. Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, vilka frågor jobbar ni extra mycket med i höst?

heike

– Vi kommer att ha fortsatt stort fokus på arbetsmiljöfrågor, det gäller alla professioner. Det handlar bland annat om att se över löner och villkor med hänvisning till den stora rörlighet som varit. Vi ska också arbeta aktivt med frågor som tillit till professionen och noga följa den utredning som nyligen tillsatts. Det är ett arbete som rör alla våra medlemmar, säger Heike Erkers och poängterar att man kommer att jobba aktivt med socionomer i alla led. 

– Det är en stor utmaning med tanke på den stora personalomsättningen som fortfarande är kvar. Vi ska jobba mer med att lyfta fram goda exempel där utvecklingen har vänt och man lyckats få en bättre verksamhet. Vi ska också noga följa arbetet med legitimation för våra kuratorer inom hälso- och sjukvård. Dessutom följer vi kuratorer inom skolan där vi behöver få till ett större fokus på elevhälsan och kuratorernas möjligheter att stärka elever. I dagsläget nämns inte elevhälsan och kuratorer på ett tillräckligt konkret sätt i skoldebatten. I maj 2018 har vi kongress och det kommer också att prägla höstens arbete. 

Under hösten sjösätter ni ett stort utbildningsprojekt kring hot och våld i arbetslivet, berätta mer! 

– Det är ett stort område som vi satsat mycket på och det kommer att synas. Vi har tagit fram ett arbetsmaterial, bland annat i form av fyra filmer som kommer att lanseras under hösten.

– Vi tittar på chefer och ledares möjligheter att stärka verksamheten inom det här fältet. Det är ytterst betydande att chefer har goda förutsättningar och mandat att leda sin verksamhet på ett professionellt sätt.

Ni brukar göra olika Novusundersökningar, nu senast om skolkuratorers situation. Kommer det någon ny undersökning i höst?

– Vi gör regelbundna undersökningar av våra olika yrkesgrupper och deras villkor. I höst planerar vi en större undersökning bland alla medlemmar rörande just hot och våld i arbetslivet.

I samband med socionomdagarna släpps en antologi som beskriver socionomers yrkesidentitet. Berätta om den!

– I boken intervjuas forskare och yrkesverksamma och de beskriver vad socionomer och socionomyrken är för dem. Det ska bli jättespännande att se om boken kommer att ge ringar på vattnet i andra delar av verksamheten.

I höst drar också arbetet med översynen av socialtjänstlagen igång, förbundets socialpolitiska chef Camilla Sköld ska jobba med den. Vilka frågor hoppas du särskilt på att översynen ska belysa? 

– Jag är glad för att direktiven är så tydliga med att värderingarna i portalparagrafen ska gälla och att professionen ska ges ett större handlingsutrymme. Det är också viktigt att utredningen noga belyser värdet av förebyggande socialt arbete.

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: Regeringen vill stärka elevhälsan

Akademikern

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023