Halima jobbar förebyggande mot ryktesspridningen

SOCIALT ARBETE Den senaste tidens rykten om att svensk socialtjänst stjäl barn används en samordnad kampanj i sociala medier. Men den här typen av rykten är inte nya. I Nyköping jobbar Halima Hassan på Brandkärrs familjecentral förebyggande för att mota rykten om att socialtjänsten splittrar familjer.

socialtjanst3

Halima Hassan (till höger) med kollegorna på Brandkärrs familjecentral i Nyköping jobbar förebyggande, bland annat för att motverka rykten om svensk socialtjänst.

Foto: Annika Clemens

Den senaste tiden har det spridits desinformation i arabiska kanaler om att svenska myndigheter stjäl barn – något som slagit hårt mot socialtjänsten och skapat oro bland annat bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. Även om ryktesspridningen inte är ny har den ökade omfattningen fått konsekvenser för tilltron till svenska myndigheter.

Halima Hassan är kulturtolk på Brandkärrs familjecentral i Nyköping och har länge jobbat för att motverka ryktesspridning och missuppfattningar om socialtjänstens arbete. Hon tolkar mellan svenska och somaliska, men jobbar samtidigt för att ”tolka” kulturella skillnader.

Hon berättar att desinformationen som har fått spridning i den samordnade attacken gjort att arbetet med att öka tilliten har tagit några kliv tillbaka. Den senaste tidens ryktesspridning kan resultera i svårigheter att i framtiden få vissa grupper att närma sig socialtjänsten.

– Många föräldrar som tidigare har varit rädda för att socialtjänsten ska ta deras barn får nu sin oro bekräftad. Desinformationen gör sedan att det blir svårare att nå dem. Vi kan såklart förklara att desinformationen inte stämmer, men det är svårt att veta hur mycket som de faktiskt lyssnar, säger Halima Hassan.

Brandkärr är ett miljonprogramsområde och har identifierats av Nyköpings kommun som ett utsatt område, där segregationen är en utmaning.

Varför finns den här oron för svenska myndigheter?
– När man har växt upp i ett annat land, och har en helt annan kultur än den svenska bakom sig, är det svårt att komma till ett nytt land där mycket är främmande. Det kan till exempel handla om olika syn på barnuppfostran, vilket har gjort att många varit rädda för att deras familjer ska splittras, säger Halima Hassan.

"Många föräldrar som tidigare har varit rädda för att socialtjänsten ska ta deras barn får nu sin oro bekräftad"

Hon berättar att många invandrare upplever den svenska miljön som stressig, bland annat på grund av mängden brev som skickas ut.

– Sverige är ett väldigt utvecklat land. Här sker mycket information via text, bland annat genom olika kallelser som skickas ut. Är man då van vid en mer muntlig miljö kan det vara svårt med all pappersinformation och förstår du inte språket blir det ännu svårare.

Halima Hassan berättar att familjecentralen jobbar för att motverka oron genom att vara en länk in i det svenska samhället för bland annat invandrare som inte kan svenska.

– Jag översätter, men jag är inte bara en tolk. Jag förklarar också hur Sverige och myndigheterna här fungerar. Mitt mål är att få båda sidor att närma sig och förstå varandra, säger hon.

Det förebyggande arbetet betyder mycket eftersom det finns en misstro mot socialtjänsten bland många föräldrar i Brandkärr. Rykten om att socialtjänsten omhändertar barn för småsaker har cirkulerat länge. Det har funnits föräldrar som har trott att de inte får säga nej till sitt barn om det skriker i exempelvis affären.

– Man blir begränsad som förälder och helt plötsligt lyssnar barnen inte längre.

Barnen kan också snappa upp mer av språket än föräldrarna och förklara för dem vad som gäller.

– Man lyssnar mer på barnen här. Många somaliska föräldrar tänker att barnen ibland inte säger sanningen, men tror att socialtjänsten tror på allt barnen säger, säger Halima Hassan.

Läs mer: Oro bland medlemmar efter påverkanskampanj

Carin Fock

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Krönika: ”Har skolkuratorerna blivit en del av New p...

KRÖNIKA Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? ...
13 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023