7 december, 2020

Framtiden ser ljus ut för flera akademikeryrken – men inte alla

Arbetsmarknaden ser bra ut för de flesta akademikergrupper om fem år, enligt en rapport från Saco. Men variationen är stor. Kolla in hur det ser ut för din yrkesgrupp.

framtid

Hur ser jobbmöjligheterna ut för din yrkesgrupp om fem år? Saco har gjort en prognos över olika akademikeryrkens framtidsutsikter.

PIXABAY

I många yrken i välfärdssektorn kommer det att råda brist på akademiker och det kommer därmed vara lätt att hitta jobb, även för nyutbildade i yrket. Men även om prognosen ser god ut för många akademikeryrken om fem år, enligt rapporten som Saco presenterade nyligen, finns också branscher där det kommer att vara svårt att hitta jobb. Barnmorskor, socionomer och officerare är exempel på yrkesgrupper som kommer ha lätt att hitta jobb om fem år. Däremot blir det tuffare för de som väljer att utbilda sig till exempelvis kommunikatör eller hälsovetare.

Så här ser prognosen ut för olika yrkesgrupper:

Beteendevetare
Stor konkurrens. Arbetsmarknaden för nyutexaminerade beteendevetare ser ganska svår ut. I dag råder stor konkurrens om jobben och situationen bedöms vara densamma om fem år. Bland annat för att de konkurrerar med andra akademikergrupper om jobben. Det kan dröja innan den som är nyutexaminerad får en tillsvidareanställning på ett kvalificerat jobb.

Bibliotekarie
Liten konkurrens. Det beräknas finnas gott om jobb för bibliotekarier om fem år och det bedöms vara relativt lätt att hitta en tillsvidareanställning för nyutexaminerade. Om fem år beräknas det råda brist på bibliotekarier, särskilt skolbibliotekarier och specialiserade erfarna bibliotekarier, då stora pensionsavgångar väntas.

Civilekonom
Balans. Det råder balans på arbetsmarknaden för nyutexaminerade civilekonomer och det beräknas fortsätta så i fem år till. Sedan många år får ekonomer snabbt relevanta ekonomjobb. Särskilt för ekonomer som vill arbeta med redovisning och revision finns liten konkurrens om jobben.

Diakon
Liten konkurrens. Det råder stor brist på diakoner i dag och konkurrensen om jobben beräknas vara fortsatt låg om fem år. Bristen på diakoner är störst utanför storstäderna.

It-akademiker
Liten konkurrens. Efterfrågan på data- och systemvetare och andra it-akademiker ökar snabbt i och med den pågående digitaliseringen. De efterfrågas i både privat och offentlig sektor och om fem år bedöms arbetsmarknaden som mycket god för nyutbildade it-akademiker.

Jurist
Balans. Arbetsmarknaden för jurister är bred och finns både i privat och offentlig sektor. Det finns relativt många nyutexaminerade jurister och det bedöms råda balans mellan tillgång och efterfrågan. De närmaste fem åren kommer tillgången på jurister att öka, men antalet arbetstillfällen bedöms också öka och arbetsmarknaden är därmed i balans om fem år, med risk för viss konkurrens.

Kommunikationsyrken
Stor konkurrens. Ett populärt yrkesområde där arbetslösheten är högre än genomsnittet för samtliga akademikergrupper. Det råder stor konkurrens om jobben i dag och situationen bedöms vara densamma om fem år.

Personalvetare
Balans. Personalvetare har en bred arbetsmarknad inom både privat och offentlig sektor. Prognosen är fortsatt balans för nyutexaminerade personalvetare om fem år.

Präst
Liten konkurrens. Det utbildas för få präster i dag och arbetslösheten är mycket låg. Prognosen är att det kommer att saknas präster även om fem år och därmed råda liten konkurrens om jobben.

Psykolog
Liten konkurrens. Det har varit brist på psykologer ända sedan början av 2000-talet och de senaste åren har bristen tilltagit. Situationen kommer att vara densamma om fem år, enligt prognosen och det kommer att vara lätt att hitta jobb, även för nyutexaminerade psykologer.

Samhällsvetare
Stor konkurrens. Det utbildas fler samhällsvetare än vad som behövs och konkurrensen om jobben nu och om fem år är stor. Det kan vara lättare att hitta jobb för den som tar kurser inom digital kommunikation, informationsteknologi, systemvetenskap, kognition och kommunikation, offentlig förvaltning, miljövetenskap och verksamhetsutveckling. Arbetsmarknaden kan också skilja sig mellan olika delar av landet.

Socionom
Liten konkurrens. Bristen på erfarna socionomer har ökat de senaste åren och om fem år väntas det råda fortsatt brist på socionomer. Det finns stort behov av erfarna socionomer i offentlig förvaltning och anställningar ökar även inom den privata sektorn. Det väntas vara fortsatt brist på socionomer om fem år och arbetsmöjligheterna är därmed goda för de som utbildar sig till yrket.

Hela Sacos rapport kan du läsa här.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

”Avgörande att leta bredare”

LEDARE Att personer som står långt från arbetsmar...
30 januari, 2024

Så långt norrut som möjligt

REPORTAGE Juana Aguirre Barrios tog klivet och flytt...
26 januari, 2024

Akademikerförbundet SSR JO-anmäler Gällivare kommun

ARBETSRÄTT Enligt förbundet ska Gällivare kommun ha f...
24 januari, 2024

Massiv inflyttning krävs för att klara den gröna oms...

ANALYS Norrbotten och Västerbotten behöver över 1...
18 januari, 2024