14 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneökning

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlingarna för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i privat sektor. Kravet: löneökningar på 4,4 procent.

Akademikerförbundet SSR kräver löneökningar på 4,4 procent.

Akademikerförbundet SSR kräver löneökningar på 4,4 procent. Foto: Getty

Fack och arbetsgivare inom privat sektor har växlat yrkanden. Avtalsförhandlingarna berör omkring 16 000 medlemmar i Akademikerförbundet SSR som arbetar för privata vårdgivare, ideella organisationer, trossamfund, privata skolor och folkhögskolor, tjänste- eller industriföretag. Förbundet förhandlar i de flesta fall tillsammans med andra Saco-förbund under namnet Akademikerförbunden.

Maria Johansson

– Det är knepigt i år. Vi har ett osäkert läge i omvärlden. Vi vet inte om den höga inflationen håller på att toppa eller om den är på väg ned. Jag tror dock att arbetsmarknadens parter kommer att hantera det här, men vi kommer inte att se några reallöneökningar under 2023. Inflationen är ju högre än de löneökningar vi har yrkat på. Vi vill inte bidra till en pris- och lönespiral. Men det får inte bli för låga löneökningar. Då avtar ju våra medlemmars köpkraft helt. Det är sannolikt inte heller bra för ekonomin. Stora delar av den privata sektorn går ju fortfarande mycket bra, säger Maria Johansson, biträdande förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, som håller ihop ombudsmännens förhandlingar.

Akademikerförbundet SSR kräver bland annat:

  • 4,4 procent löneökningar i ett ettårigt avtal.
  • Utbyggd eller införd flexpension där det saknas.
  • Åtgärder för jämställdhet, till exempel att osakliga löneskillnader mellan könen ska åtgärdas utanför löneökningsutrymmet.
  • Förbättrade förutsättningar för fackligt förtroendevalda.
  • Stöd för ett flexibelt kontors- och distansarbete.

I väntan på att industrin ska gå i mål med sina förhandlingar den sista mars och sätta märket för löneökningarna, så förhandlar parterna inom privata sektorn om övriga villkor, förklarar Maria Johansson.

– Det brukar vara industrin som först tecknar avtal. Sedan kommer tjänstesektorn. Slutligen ideell sektor, den privata delen av vården och skolan.

Maria Johansson hoppas att förhandlingarna inom privat sektor hinner bli färdiga tills det att avtalen löper ut under våren och hösten. Större delen gör det sista mars, sista april eller sista maj, men några löper ut först under hösten.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Integrationsprojektet låste upp jobbet

ARBETSMARKNAD Eda Yadigar Şimşek, 27, från Turkiet är en...
9 mars, 2023