26 januari, 2021

Flera yrkesgrupper missar ersättning för långtidscovid

Den som smittas av covid-19 på jobbet och blir långtidssjuk kan få ersättning. Men bara den som jobbar i vården. Flera yrkesgrupper, däribland socialsekreterare och kriminalvårdare, kan inte ta del av arbetsskadeförsäkringen.

sjuk_isabella-and-louisa-fischer-gfkpatimbvm-unsplash

En socialsekreterare eller kriminalvårdare som får långtidscovid efter att ha smittats på jobbet blir utan arbetsskadeförsäkring. Den gäller bara för personal i vården som smittas av coronaviruset.

ISABELLA OCH LOUISA FISCHER / UNSPLASH

– Genom covid-19 har det blivit ganska tydligt att systemet missgynnar grupper som är exponerade, säger Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

Det gäller såväl den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring som betalas ut via Afa försäkring som den ersättning Försäkringskassan betalar ut om en anställd blir långtidssjuk av sitt arbete.

Om exempelvis en socialsekreterare, lärare, polis eller kriminalvårdare skulle smittas av covid-19 på jobbet och bli sjuk i flera månader gäller varken den kollektivavtalade försäkringen eller den lagstiftade. Då gäller nämligen att den anställde ska ha jobbat i vården.

Gemensamt med övriga fackförbund som genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) företräder medlemmar i kommun- och regionsektorn, kräver nu Akademikerförbundet SSR att försäkringen för långtidssjuka i covid-19 breddas till fler yrkesgrupper.

– Just av det skälet att det finns många grupper, däribland socialsekreterare och blåljuspersonal, som kommer i nära kontakt med personer som kan vara smittade, säger Mikael Smeds.

I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle riktar sig OFR till arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med kravet att omförhandla kollektivavtalet så att det också ska gälla både fler yrkesgrupper och tidigare. I dag kan den som blir sjuk under lång tid i covid-19 få ersättning först efter sex månaders sjukdom.

– Vi anser att även om man har den här sjukdomen i tre, fyra eller fem månader bör man omfattas av arbetsskadeförsäkringen.

Afa försäkring har gott om pengar, då en stor del av de premier som har betalats in av arbetsgivarna inte har behövt betalas ut.

– Vi anser att det är ett bra läge att vara generös nu eftersom så många är drabbade.

Motsvarande begränsning finns även i den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som hanteras av Försäkringskassan.

Sedan i våras finns covid-19 med på listan över arbetssjukdomar som ger rätt till ersättning.

Men med en begränsning. Det räknas bara om man smittats efter arbete ”vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.”

Läs mer ›› Rekordmånga anmälningar om smitta på jobbet

Många som blivit smittade på jobbet omfattas alltså inte av förordningen.

– Generellt uppfattar vi att det handlar om dem som vårdar och behandlar smittförande personer, andra arbetsuppgifter ingår inte, säger Daniel Hansson, områdeschef för arbetsskador på Försäkringskassan.

Men att covid-19 är med i lagen är relativt nytt och det kan behövas viss utveckling av praxis, förklarar han vidare.

– Även om det generellt sätt gäller vårdyrken är det inte fel att man söker ersättning om man tycker att man arbetar med att vård eller omhändertagande.

Text: Johanna Kvarnsell och Annika Clemens

Annika Clemens

Senaste nytt

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022

Han förklarar Sverige för unga flyktingar

MIGRATION Vad innebär det att leva i Sverige – och v...
24 november, 2022

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022


Läs även

Sjukskrivningar till följd av stress ökar igen

ARBETSMILJÖ Efter pandemin ökar nu på nytt de stressre...
16 november, 2022

Fler äldre kräver fler i arbete

DEMOGRAFI Vi lever allt längre. Det ställer krav på ...
25 oktober, 2022

Lars Stjernkvist: ”Hisnande siffror – men vi kan kla...

KRÖNIKA För att klara finansieringen av välfärden ...
17 oktober, 2022

Lars Stjernkvist tror på kraften av förbättrad arbet...

ARBETSMILJÖ Snart lämnar Lars Stjernkvist sin första d...
7 juni, 2022