3 augusti, 2021

Pride-kurs för ett inkluderande arbetsliv

LIKABEHANDLING Under årets Pridefestival i Stockholm är Akademikerförbundet SSR på plats för att diskutera hur vi skapar ett inkluderande arbetsliv. – Jag tror att vi har kommit långt vad gäller homo- och bisexuella, men har en hel del kvar vad gäller transpersoner, säger förbundets ombudsman Malin Fröjmark.

Malin Fröjmark, ombudsman på Akademikerförbundet SSR under Pridefestivalen 2019.

Malin Fröjmark från Akademikerförbundet SSR (längst fram) håller i workshopen "Hon, han, hen: Det inkluderande arbetslivet" under årets Stockholm Pride. Bilden är från Pridefestivalen 2019.

Foto: Teresia Viska

Hon håller tillsammans med kollegan Josefine Johansson i workshopen ”Hon, han, hen: Det inkluderande arbetslivet” som äger rum på årets Pride House, Clarion Hotel, Södermalm i Stockholm på fredag. Den har under tidigare Pridefestivaler genomförts som en tredagars-utbildning för fackligt förtroendevalda. I år har kursen pandemisäkrats och omvandlats till en tretimmars-workshop öppen för alla Pridedeltagare, dock högst för 50 personer.

– Tidigare har vi arbetat med mindre grupper. Nu kommer vi att använda oss mer av digital interaktion, som opinonsverktyget Menti, så att man inte ska behöva beblanda sig så mycket, säger Malin Fröjmark, ombudsman med ansvar för likabehandlingsfrågor vid Akademikerförbundet SSR.

Deltagarna får lära sig grunderna i arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen och diskutera frågor om hur fack, chefer och anställda tillsammans kan skapa en öppen arbetsplats.

– Det är viktigt att facket pratar om de här frågorna, visar att de gäller oss, våra medlemmar samt utbildar förtroendevalda så de ställer krav på arbetsgivarna. Det är genom att visa att vi är engagerade som vi kan få våra medlemmar att våga visa förtroende, ställa frågor och be om stöd och hjälp, säger Malin Fröjmark.

Hon tycker att anställda kan göra mycket för att öka öppenheten på arbetsplatsen.

– Nummer ett är att du som kollega inbjuder andra att tala om sitt privatliv utan att förutsätta att alla lever i en hetero-relation.

Hon tycker också att det är viktigt att chefer utbildar sig och tar reda på vad som är deras ansvar i de här frågorna och att de är tydliga med att det är nolltolerans mot diskriminering och kränkningar som gäller på arbetsplatsen.

Akademikerförbundet SSR är också med och arrangerar föreläsningen ”Ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter” på Pride House i Stockholm på torsdag. Då pratar Daniel Hjalmarsson, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på förbundet, om hur arbetsplatser kan organiseras för att bättre ta tillvara på människor förmågor och olikheter.

Den som vill, men inte har möjlighet att vara med på Akademikerförbundet SSR:s utbildningar under Stockholm Pride, får en ny chans under World Pride i Malmö, 12-22 augusti, då föreläsningen och workshopen genomförs digitalt.

Läs mer >> Akademikerförbundet SSR:s Pride-arrangemang

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023

Brister i personalens säkerhet på flera arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Mer än tre av fyra arbetsplatser brister i...
25 januari, 2023