4 juli, 2022

Facken i Almedalen: Lösningarna på kompetensbristen finns

ARBETSMILJÖ Bristen på personal i välfärden är ett hot mot hela samhället. Det konstaterade sex fackförbund under en paneldebatt under Almedalsveckan i Visby.

Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, Malin Ragnegård, Kommunal, Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Veronica Magnusson, Vision och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Foto: Annika Clemens

Det råder stor brist på personal i välfärdssektorn och samtidigt är dessa arbetsplatser där sjukfrånvaron är högre än på andra håll i samhället. Hur ska det lösas?

Den frågan ställdes i Almedalen då representanter för sex olika fackförbund i välfärden, däribland Akademikerförbundet SSR, samtalade med Caroline Olsson från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och utbildningsminister Anna Ekström.

De sex fackförbunden har gemensamt tagit initiativ till ett samarbete med arbetsgivare (SKR) och regeringen. Och det är många problem som behöver lösas parallellt konstaterade flera av talarna.

 Det är bra med fler utbildningsplatser, det behövs, sade Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Men det behövs också fler ingångar, kompletterande utbildning och bättre validering för dem som har utländsk utbildning, så att många som står utanför arbetsmarknaden i dag kommer in.

Det går att lita på sjuksköterskor, på lärare, på socialsekreterare. Men det är svårt att lägga förtroendet i ett riskkapitalbolag med säte i ett skatteparadis

Utbildningsminister Anna Ekström

Kompetensbristen får konsekvenser för hela samhället, exempelvis bristen på lärare, konstaterade Ursula Berge vidare.

 Många av de arbetslösa vi har i dag har arbetslivserfarenhet, det är erfarenhet som går att ta tillvara. Det finns enorma möjligheter att låta arbetsmarknadspolitiken vara en motor för att få in arbetskraft i välfärden, men jag ser alldeles för lite av det.

Men det är inget som ett enskilt fackförbund kan lösa på egen hand och inte heller de sex fackförbunden tillsammans.

 Vi är beredda att ta vår del av ansvaret och vara en del av lösningen tillsammans med er i regeringen och SKR. Här behöver vi kroka arm, för hela Sveriges skull, sade Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Underbemanning och ”hysteri av dokumentation”

Underbemanningen i välfärden leder i sig till nya problem: sämre arbetsmiljö, svårigheter att ta emot praktikanter och ökad ohälsa. Dessutom vittnar många om att mål och de resurser som finns inte stämmer överens samt en ”hysteri av dokumentation”.

Så fort något ytterligare ska dokumenteras måste man ställa sig frågan, vad är syftet? Hur blir det här bättre för klienterna/eleverna/de boende, frågade sig Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Det finns enorma möjligheter att låta arbetsmarknadspolitiken vara en motor för att få in arbetskraft i välfärden

Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR

Utbildningsminister Anna Ekström svarade att dokumentationskravet hänger ihop med privata aktörer i välfärden.

 Det går att lita på sjuksköterskor, på lärare, på socialsekreterare. Men det är svårt att lägga förtroendet i ett riskkapitalbolag med säte i ett skatteparadis. Så länge vi har det system vi har är det svårt att minska dokumentationskravet. Så länge vi har vinstintresset är det svårt att komma ur det.

Arbetsgivare har stort ansvar för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, men på många håll brister det arbetet.

 Våra medlemsgrupper är kraftigt överrepresenterade när det gäller ohälsotalen och vi måste bli bättre på att mäta detta. Det behövs ett sanktionssystem och vi måste systematiskt titta på hur det är med stress. Det ska sitta i ryggmärgen på alla arbetsgivare, sade Veronica Magnusson, ordförande för Vision.

Anna Ekström lyfte omställningsstudiestödet som börjar tillämpas i höst som en stor möjlighet. Caroline Olsson från SKR höll med och sade att möjligheten att kunna skola om sig mitt i arbetslivet kan minska sjukfrånvaron. Men det går heller inte att komma ifrån att vi måste jobba längre, konstaterade hon.

 Vi har en enorm utmaning. Det finns ingen annan väg att gå än att se till att människor kan jobba längre och kan jobba heltid. Vi vet att arbetsmiljö, tillit, gott ledarskap och möjligheten att påverka sin organisation är viktiga för att folk ska må bra och orka jobba. Det är den vägen vi måste gå i stället för att tänka att fler ska jobba deltid eller förkorta arbetstiden. Det skulle förvärra problemet.

De sex fackförbunden i välfärden är utöver Akademikerförbundet SSR: Vision, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vårdförbundet. De organiserar gemensamt 1,2 miljoner anställda, merparten av dessa i välfärdssektorn.

Representanter för de sex fackförbunden mötte Caroline Olsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR och utbildningsminister Anna Ekström.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Bättre arbetsmiljö avgörande för att fler ska orka j...

PENSION Jobb kan skapa mening. Men för att fler sk...
4 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Prognos: Bristen på präster och socionomer består

BEMANNING Socionomer, präster och diakoner kommer at...
28 mars, 2024