24 maj, 2020

Experten svarar: Vad händer med mina privata mejl när jag slutar?

Arvid har sparat foton, sms, inloggningar och andra privata saker på arbetsgivarens dator och telefon. Nu ska han sluta och undrar vad som händer med hans privata innehåll.

Mikael Smeds

Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

SANDRA JOHNSON

Detta har hänt
Efter att ha jobbat i samma företag i nästan elva år har Arvid sagt upp sig. Under den tiden har han använt både sin arbetsdator och mobiltelefon även för privata ändamål. Arbetsdatorn har han använt hemma för att bland annat sortera och redigera semesterbilder och för att hålla kontakt per e-post med familj och vänner. Mobiltelefonen innehåller alla hans privata sms, familjebilder, men också Bank-ID och andra lösenord.
Arvid ringer till SSR Direkt och förklarar att ”halva hans liv” finns i datorn och mobiltelefonen. Nu när han ska sluta, måste han radera alla privata e-postmeddelanden och sms? Får arbetsgivaren gå igenom hans inbox och sms-historik? Hur är det med privata lösenord och annat som är sparat i arbetsdatorn och telefonen?

Detta gäller
Akademikerförbundet SSR rekommenderar att skilja den privata sfären från den professionella. Det kan bli väldigt svårt att sortera, radera eller överföra mängder av gamla sms-meddelanden, privata bilder och dokument från en telefon eller dator till en annan.
Utöver de praktiska problemen finns det också rättsliga aspekter den anställde behöver ta hänsyn till. Får Arvids arbetsgivare gå igenom hans arbetsdator och läsa privata dokument, e-postmeddelanden eller sms i hans arbetstelefon?
Europakonventionen gäller som lag i Sverige. Enligt artikel 8 i konventionen har ”var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”. Europadomstolen har i praxis slagit fast att artikeln inte bara skyddar den enskildes rätt till privatliv i hemmet utan även på dennes kontor.
I ett flertal domar har domstolen utvecklat principen om ”reasonable expectation of privacy”. Den anställde, menar Europadomstolen, ska rimligtvis kunna förvänta sig att även korrespondens från arbetsgivarens utrustning (telefon, e-post, med mera) skyddas av konventionen i förhållande till arbetsgivaren.
Dock gäller principen bara om den anställde rimligtvis kunnat förvänta sig att inte bli övervakad eller att arbetsgivaren inte kommer att gå igenom sparade dokument i till exempel datorn. Den anställde kan inte sägas ha en förväntan om skyddat privatliv om arbetsgivaren informerar de anställda om att arbetsutrustning inte får användas för privata syften och att datorer och telefoner kommer att genomsökas. Detsamma gäller för sparade filer som inte uttryckligen flaggas som eller döps till ”privat”.
En smula förenklat kan man sammanfatta diskussionen med att en arbetsgivare har rätt att söka igenom den anställdes arbetsdator och arbetstelefon under förutsättning att den anställde i förhand blivit informerad om att så kan komma att ske. Det finns emellertid begränsningar i denna rätt som avser bland annat hur långtgående övervakningen får vara, graden av integritetsintrång och ifall arbetsgivaren presenterat legitima skäl som rättfärdigar kontrollerna.
Även arbetsgivare som infört tydliga riktlinjer om övervakning kan inte begränsa de anställdas rätt till privatliv helt och hållet. Den anställdes privata lösenord och inloggningar ska alltid respekteras.

Så får du hjälp
Om du behöver vägledning om vad som gäller i just din situation rekommenderar jag att du kontaktar SSR Direkt. Då får du tala med en erfaren ombudsman som utöver rättsliga delar även väger in praktiska frågor och dina önskemål.

Så gick det
Arvid har inte haft någon privat telefon, och var angelägen om att få behålla sin arbetstelefon. Samma sak gällde arbetsdatorn. I samtalet med SSR Direkt fick han rådet av en ombudsman att diskutera med sin chef om möjligheterna till att köpa telefonen (ej abonnemanget) och datorn.
Det visade sig då att det fanns en företagspolicy om att all datorutrustning genomsöks efter avslutad anställning. Ombudsmannen förklarade då att anställda inte har någon rätt att behålla arbetsutrustning efter avslutad anställning och att arbetsgivaren, med stöd av sin policy, kan komma att genomsöka och radera privata filer.
Arvid bestämde sig då för att ägna tid åt att hitta, sortera och överföra privata filer från sin arbetsdator till en annan lagringsenhet.

Åsa Bolmstedt

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Detta gäller om det blir strejk

STREJKVARSEL Hur går det till och vad gäller för medlem...
3 november, 2023

Historiskt om strejken bryter ut

STREJKVARSEL Inte sedan 1986 har Akademikerförbundet SS...
3 november, 2023

Oroade medlemmar på Klarna hör av sig till förbundet

STREJKVARSEL Sedan Akademikerförbundet SSR har varslat ...
3 november, 2023

Heike Erkers: ”Den svenska modellen är utmanad”

ARBETSRÄTT Nu varslar Akademikerförbundet SSR om symp...
30 oktober, 2023