22 juni, 2020

Experten svarar: Har vi rätt till skyddsutrustning?

Socialjourens medarbetare besökte en familj som var sjuk i covid-19. De saknade skyddsutrustning och blev oroliga föratt ha blivit smittade.

linn_skau

Linn Skau är ombudsman på Akademikerförbundet SSR. Här ger hon råd om vad som gäller om skyddsutrustning saknas på arbetsplatsen.

Detta har hänt
Märta och Bosse jobbar i socialjouren i en större kommun. Bosse är skyddsombud och har varit det i flera år.
En sen kväll får de rycka ut då en mamma med covid-19 behöver tas till sjukhus. Tre små barn finns i hemmet och ingen släkting eller något jourhem kan eller vill ta hand om barnen. Märta tvingas, utan skyddsutrustning, stanna kvar hos barnen för att säkerställa att de får mat och omvårdnad. Bosse måste åka vidare på ett annat hembesök.
Följande dag tar Bosse upp frågan med chefen som verkar osäker och menar att skyddshandskar och handsprit brukar räcka bra.
Medarbetarna känner stor oro och vill veta hur de ska agera i en sådan situation och vem som bär ansvaret om Märta blir sjuk. Bosse funderar på om han kan lägga ett skyddsstopp.

Detta gäller
Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivare tillsammans med skyddsombud systematiskt undersöker, riskbedömer, följer upp och åtgärdar eventuella brister i arbetsmiljön.
Just nu är coronaviruset och covid-19 en risk i många arbetsmiljöer och som för alla risker behöver arbetsgivaren undersöka och bedöma hur den påverkar verksamheten. Om risken inte kan tas bort helt handlar det många gånger om att hantera den, till exempel med särskilda rutiner, som att ändra sina städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser.
Ett annat exempel på att hantera eller minimera en risk är att använda personlig skyddsutrustning. I de verksamheter där det finns risk för att utsättas för smitta ska det finnas skyddsutrustning och rutiner för hur dessa används och inte minst att dessa rutiner efterföljs.
Riskbedömningen och en tillhörande handlingsplan ska sedan ligga till grund för eventuella åtgärder som kan behöva vidtas, till exempel personlig skyddsutrustning, handledning och stöd, information till klienter och brukare om lagstiftningen, larm, förebyggande rutiner, och så vidare.
Om detta inte görs kan ett skyddsombud göra en så kallad 6:6a-anmälan, en framställan enligt kapitel 6, paragraf 6a i arbetsmiljölagen – en begäran om arbetsmiljöåtgärd. Arbetsmiljöverket gör då en bedömning om det finns skäl till föreläggande eller förbud.
Ett skyddsombud kan också lägga ett skyddsstopp om det krävs. Ett skyddsombud ska dock alltid höra av sig till sitt fackförbund och/eller Arbetsmiljöverket för rådgivning innan hen gör en 6:6a-anmälan eller lägger ett skyddsstopp.
Vad det gäller arbetsgivarens ansvar om en medarbetare till exempel drabbas av smitta i arbetet behöver varje enskilt fall utredas.
Det kan handla om en arbetsskada som ska anmälas till Försäkringskassan. Allvarliga olycksfall eller tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Så får du hjälp
När Bosse ringer Rådgivningen på Akademikerförbundet SSR rekommenderas han att genast ta kontakt med arbetsgivaren för att göra en riskbedömning. De går också igenom vad som gäller och hur Bosse bör agera om han vill göra en 6:6a-anmälan eller lägga ett skyddsstopp.
Ombudsmannen förklarar vidare att det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att arbetstagarna inte blir sjuka av sitt arbete och därför måste agera när signaler om ohälsa uppstår.

Så gick det
Bosse tar genast kontakt med chefen och en risk- och konsekvensanalys genomförs redan samma dag.
Chefen har undersökt frågan och insett att covid-19 innebär helt nya risker och att en riskbedömning krävs för att identifiera vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19.
En handlingsplan upprättas som dels beskriver hur och när en riskbedömning ska genomföras steg för steg, samt riktlinjer för när, var, hur och vilken skyddsutrustning som eventuellt kan behöva användas.
En tid senare hör Bosse av sig till Rådgivningen och berättar att det systematiska arbetsmiljöarbetet har blivit en mer naturlig del av verksamheten, något som har eftersträvats under lång tid.

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Har du kollegor som strejkar? Så ska du agera

STREJK Som kollega och medlem i Akademikerförbund...
14 juni, 2024

Världens tio länder med sämst villkor för arbetare

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 22 människor dödades för sitt fackliga eng...
13 juni, 2024

Expo: Facket kunde gjort mer i EU-valrörelsen

POLITIK Ytterhögern flyttar fram sina positioner i...
11 juni, 2024

Södertälje slutar med bakgrundskontrollerna – ”Invän...

ARBETSRÄTT De kritiserade bakgrundskontrollerna i Söd...
11 juni, 2024


Läs även

Debatt: Gemensamt ansvar bygger Europa starkare

EU-VALET Lika lön för lika arbete, stärkt a-kassa o...
4 juni, 2024

Risker med nya arbetsmiljöregler

EXPERTEN SVARAR Pim har fått reda på att arbetsmiljöarbete...
3 juni, 2024

Varmt (eller kallt) på kontoret arbetsgivarens ansvar

ARBETSMILJÖ Maj har bjudit på rekordvärme – vem ansvar...
30 maj, 2024

Seminarium i riksdagen lyfte anmälningsplikten

POLITIK Vad innebär en ny lag om anmälningsplikt? ...
28 maj, 2024