8 februari, 2023

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Undersökningar visar att inhyrda konsulter kostar miljardbelopp. Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge socialsekreterarna bättre lön och bättre arbetsvillkor. Det skriver förbundsordförande Heike Erkers i en krönika.

Heike Erkers

Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Foto: Sandra Johnson

Vi ser en kompetenskris i landets socialtjänst. En dragkamp om socionomer mellan kommunerna där det enklaste sättet att få upp lönen och utvecklas i karriären är att byta jobb. Det är tydligt att dålig arbetsmiljö kostar pengar i form av sjukfrånvaro och personalomsättning.

Kommunernas socialtjänst har för dålig arbetsmiljö, för låga löner och allt för begränsade karriärmöjligheter. När vi frågar socialsekreterarna är sex av tio är missnöjda med både lönen och den höga arbetsbelastningen. Fyra av tio socialsekreterare uppger i våra medlemsundersökningar att möjligheterna till utveckling i jobbet är små.

Att använda konsulter för att klara av arbetstoppar, sjukdom och i glapp mellan anställningar är helt nödvändigt och rent av bra. Tittar vi på kommunerna ser vi däremot att det blir vanligare att konsulter utgör grundbemanningen.

Sveriges Radio visar i en undersökning att inhyrda konsulter kostar miljardbelopp, flera kommuner har högre kostnad för konsulter än för ordinarie bemanning. Det blir ohållbart för att kunna bygga en långsiktigt hållbar socialtjänst.

Lösningarna låter enkla, men kommer att kräva långsiktigt arbete. Det handlar om lön och arbetsvillkor. Alla kommuner i Sverige måste ta sig en funderare på hur de är som arbetsgivare. Vad kan de göra för att socialtjänsten ska bli mer attraktiv?

Kommunerna måste ge tid för det förebyggande arbetet! Annars blir omhändertagandena fler och den socialsekreterare som inte kan arbeta förebyggande och följa upp sitt arbete kommer inte vilja vara kvar över tid.

Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge socialsekreterarna bättre lön och bättre arbetsvillkor. Vi kommer att påminna landets kommuner om detta.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

theresejohansson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023