7 oktober, 2022

Bristande kunskap om diskriminering

LIKABEHANDLING För att öka kunskapen bland medlemmarna – och för att bredda representationen i förbundet håller Akademikerförbundet SSR en digital seminarieserie om diskriminering.

Akademikerförbundet SSR håller en digital seminarieserie om diskriminering i höst.

Foto: Getty

Vita privilegier och situationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder är några teman under höstens digitala seminarieserie. Den riktar sig till förbundets medlemmar och undersöker vad diskriminering är och hur den tar sig uttryck.

– Kunskapen om diskriminering är bristande hos många. Man vet att det är ett negativt särbehandlande, men egentligen inte så mycket mer. Vi kommer därför bland annat att prata om vilka diskrimeringsgrunder det finns, och vad man har för rättigheter, berättar Malin Fröjmark, en av personerna som ligger bakom serien, och som också kommer att leda den tillsammans med inbjudna experter.

Förutom att öka kunskapen om diskrimineringen vill förbundet dessutom lyfta fram vad man kan göra för att motverka den, både när den redan är ett faktum och i det förebyggande arbetet – vilket enligt Malin Fröjmark är det absolut viktigaste.

– Alla arbetsgivare är skyldiga att jobba med aktiva åtgärder för att förhindra att diskriminering sker på arbetsplatsen, och det arbetet ska dokumenteras. En sak man kan göra som medarbetare är därför att efterfråga den dokumentationen. I nästa steg kan man lyfta frågorna om likavillkor och diskriminering på en arbetsplatsträff.

Och vad är då fackets roll i allt detta? En viktig sådan, menar Malin Fröjmark. En del handlar om att utbilda de förtroendevalda, som med den här serien, för att de ska kunna informera medlemmarna och ställa krav på arbetsgivare.

För att alla medlemmar ska känna sig speglade vill förbundet öka representationen av minoritetsgrupper bland de förtroendevalda, berättar hon.

– Det är en kompetens i sig att ha olika utgångspunkter och att tillhöra till exempel minoritetsgrupper. Vi behöver en bred kompetens, och den uppnår vi inte om alla är stöpta i samma form och bara representerar vissa delar av befolkningen.

En minoritetsgrupp som Akademikerförbundet SSR fokuserar på särskilt i den här utbildningen är samerna. Det sista seminariet, som kommer att hållas den 25 november, har rubriken ”Facklig representation och diskriminering av Sveriges urfolk”, och kommer vid sidan av Malin Fröjmark att ledas av Margaretha Uttjek, universitetslektor i socialt arbete vid Umeå universitet.

– Vi vill visa att vi är medvetna om att vi kanske inte har den representation som vi skulle vilja ha när det gäller samer, och att det är någonting som vi vill förändra, säger Malin Fröjmark.

Tim Andersson

Senaste nytt

Virtuell verklighet ska hindra brott

KRIMINALVÅRD Våldsamma kriminella på Boråsanstalten trä...
8 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar f...

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra ...
7 december, 2022

Historiskt skifte som ger stora förändringar

LEDARE Maktskiftet i svensk politik kommer att fö...
6 december, 2022


Läs även

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Kritik mot otillräcklig satsning på förebyggande arbete

POLITIK Akademikerförbundet SSR: ”Ett hån mot våra...
11 november, 2022

Rapporteringsplikt av papperslösa ifrågasätts – R...

POLITIK Enligt Tidöavtalet ska kommun- och myndigh...
1 november, 2022