Biverkningar av vaccin vanlig arbetsskada

ARBETSMILJÖ Personer som arbetar i vård, omsorg och sociala tjänster toppar när det gäller skador på jobbet under 2021. En stor del av ökningen hänger ihop med biverkningar från vaccin mot covid-19, men sjukdom på grund av stress och trakasserier är fortfarande vanligt.

Fler blev sjuka på jobbet 2021.

Foto: Kelly Sikkema

Arbetsolyckor och arbetssjukdomar

Under 2021 anmäldes cirka 39 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare, 7400 (23 procent) fler än 2020.

Den huvudsakliga ökningen beror på biverkningar av vaccinationen mot covid-19.

Fler män än kvinnor har anmält sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor.

Antalet anmälningar var allra högst bland unga män.

Under 2021 anmäldes 29 900 arbetssjukdomar, en ökning med 9700 anmälningar (48 procent). Ökningen kan helt kopplas till pademin då fler smittades av covid-19.

Särskilt bland kvinnor har arbetssjukdomar och arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökat stort till följd av pandemin och vaccineringen. Framför allt bland personal i vård, omsorg och sociala tjänster. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsskador 2021. Även bland både män och kvinnor som arbetar med sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och andra sociala försäkringar ökade anmäld sjukfrånvaro till följd av arbetsolycka. Den stora ökningen av arbetsolyckor beror på biverkningar till följd av vaccin mot covid-19.

Bland kvinnor i vård och omsorg syns också en stor ökning av arbetssjukdomar, många till följda av att de blivit smittade av covid-19. Sjukfrånvaro till följd av biverkningar av vaccinet räknas alltså som arbetsolycka, medan sjukfrånvaro på grund av smitta räknas som arbetssjukdom i statistiken. I båda kategorierna ligger kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och sociala tjänster högt.

De yrkesgrupper där flest anmälningar om arbetssjukdomar anmäldes under förra året är kanske föga förvånande de inom sjukvården. Bland kvinnor är det undersköterskor och sjukvårdsbiträden som har blivit mest sjuka av arbetet. Bland andra yrkesgrupper som ligger högt för kvinnor finns personliga assistenter, poliser och chefer inom äldrevården.

Även bland män ligger vårdyrken högt, men här anmäldes ännu fler arbetssjukdomar bland poliser.

Om man räknar bort effekterna av pandemin var den största orsaken till arbetssjukdom bland kvinnor stress, hög arbetsbelastning och problem i relationerna på arbetsplatsen. Antalet anmälda sjukdomar till följd av organisatoriska och sociala faktorer var ungefär lika hög som 2020. Hit räknas också mobbning, trakasserier och kränkningar från såväl kollegor som chefer.

Flest sjukdomar anmäldes inom offentlig förvaltning och bland dem som arbetar med obligatorisk socialförsäkring, som sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.

Annika Clemens

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023