26 augusti, 2020

Besvikelse över uteblivet förslag om beslutsordning – ”helt oförsvarbart”

Det blev inget förslag på ändrad beslutsordning. Även om Heike Erkers tycker att det hedrar utredare Margareta Winberg att hon lyfte diskussionerna med Akademikerförbundet SSR är hon missnöjd med utfallet.

socialtjanstutr3

Lena Hallengren (S) tar emot den 1 328 sidor tjocka utredningen om framtidens socialtjänst. Utredare sedan april 2017 har Margareta Winberg varit.

Ingen förändrad beslutsordning. Än i alla fall. Men diskussionerna med Akademikerförbundet SSR fick utredare Margareta Winberg att föreslå en ny utredning.

När utredningen om framtidens socialtjänst presenterades på onsdagen nämnde Margareta Winberg särskilt diskussionerna med Akademikerförbundet SSR.

– Fackförbunden, bland annat Akademikerförbundet SSR, har drivit en fråga väldigt hårt, berättade hon.

I individärenden, exempelvis om placering av barn, är det politiker som fattar besluten och de kan inte delegera till tjänstemännen. Detta är orimligt, anser förbundet, inte minst eftersom utredningen också föreslår att vetenskap och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för verksamheten.

– Jag var från början negativ till att förändra detta, det är en kontroversiell fråga, sade Margareta Winberg på presskonferensen.

– Jag vill inte säga att jag har svängt i själva sakfrågan, men under utredningen och de diskussioner vi har haft förstår jag mer och mer deras åsikter.

Det hedrar Margareta Winberg att hon nämnde förbundets arbete med frågan, tycker Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. Men det räcker inte, anser hon.

– Det finns bitar i utredningen som är bra förslag. Men det vi verkligen inte är nöjda med är att man inte tagit tag i frågan om gränssnittet mellan tjänstemannamandatet och politikermandadet, säger hon till Akademikern.

– Det här är en rest från fattigvården och det är helt oförsvarbart, framför allt med tanke på att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Politiken har inte sin grund i vetenskapen, det är professionen som har det.

Det förekommer att politiker går emot tjänstemännens rekommendation och beslutar på annat sätt. Heike Erkers jämför det med att en politiker skulle gå emot en läkares bedömning eller att en nämnd skulle gå in och ändra en lärares betyg.

– Det skulle vara helt otänkbart, men i socialtjänsten är det så.

Men utredningen som har pågått sedan april 2017 innehåller alltså inget förslag på förändring. Margareta Winberg föreslår i stället att regeringen tillsätter en ny utredning om beslutsfrågan.

– Frågan är stor, komplicerad och kontroversiell. Därför bör regeringen utreda det i en separat utredning.

Heike Erkers var nöjd med andra delar i utredningen, exempelvis det om att verksamheten ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet och att socialtjänsten ska bli mer lättillgänglig.

Läs mer om utredningens förslag här.

Socialminister Lena Hallengren (S) som tog emot den 1 328 sidor tjocka utredningen på onsdagens pressträff. Ministern gav beskedet att utredningen ska beredas i sedvanlig ordning och skickas ut på remiss.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023