21 oktober, 2016

Arbetsmiljöverket får skarp kritik

Arbetsmiljöverket gör för få inspektioner av arbetsplatser, något som kan kosta samhället stora belopp i längden. Det menar Riksrevisionen som nu riktar kritik mot myndighetens sätt att prioritera sina resurser.

11919803-hand-showing-dislike-sign

Foto: Mostphotos

Under senare år har Arbetsmiljöverket fått utökade resurser för tillsynen av arbetsplatser. Trots detta har antalet inspektioner minskat med en tredjedel sedan 2011. Faktum är att antalet inspektioner och arbetsplatsbesök inte varit så lågt sedan 1998. Det skriver Riksrevisionen, som har granskat de statliga arbetsmiljöinsatserna, i en ny rapport.

Tillsyn är Arbetsmiljöverkets mest resurskrävande verksamhet och något som är prioriterat av regeringen. Men Riksrevisionen menar att Arbetsmiljöverkets inspektörer för sällan använder myndighetens system för att välja arbetsplatser med brister i arbetsmiljön. Det riskerar att leda till att arbetsplatser som har stora problem med arbetsmiljön inte upptäcks och att människor som arbetar där därmed fortsätter att utsättas för en dålig miljö.

En orsak till att antalet inspektioner har minskat är att de allt oftare genomförs i projekt som är riktade mot specifika branscher eller särskilda arbetsmiljöproblem, något som kräver mer planering.

– För att utveckla tillsynen rekommenderar vi Arbetsmiljöverket att förenkla planeringen av tillsynsprojekten och förbättra hanteringen av de tips som kommer in till myndigheten, säger Yvonne Thorsen på Riksrevisionen.

Riksrevisionen betonar också att om arbetsmiljöpolitiken inte fungerar kan det kosta samhället stora summor för produktionsbortfall och sjukskrivningar. Anmälningar om arbetsskador och enkäter om arbetsmiljö används för att ta reda på hur arbetsmiljön utvecklas, men om statistiken inte är tillförlitlig är det svårt att veta vilka de stora arbetsmiljöproblemen verkligen är och hur många som är drabbade.

Erna Zelmin-Ekenhem som är generaldirektör på Arbetsmiljöverket menar att enbart antalet inspektioner inte är ett bra mått på hur verksamheten fungerar.

– Vi tittar inte bara på hur många inspektioner vi gör utan vill ha en balans mellan många och rätt inspektioner. Arbetslivet är mer komplicerat i dag. Vi måste bedöma var riskerna är störst och var våra insatser ger mest effekt, säger hon till tidningen Publikt.

Hon påpekar också att det är viktigt att titta på vad Arbetsmiljöverket har använt de ökade resurserna till.

– Vi har rekryterat ett hundratal nya medarbetare, som ska utbildas och handledas. Vi har också funderat på hur vi ska jobba effektivt framöver, säger hon.

Text: Karin Persson

Läs också:
Nu granskas Arbetsmiljöverkets inspektioner
En miljon mår dåligt av jobbet
Hot på jobbet påverkar privatlivet

Akademikern

Läs även

Hon står upp för ensamkommande afghaner

MIGRATION Socionomen Sissel Larberg Eriksson har län...
6 september, 2021

Suddig gräns mellan jobb och privatliv

SPANING Vem är du på Twitter? Nu blandar många pri...
16 juli, 2021

Ljus i mörka tider

Hur står det till i vintermörkret? Chefred...
15 december, 2020

Sysselsättningen störtdyker vid 65

Vi lever allt längre och är allt friskare....
13 november, 2020