19 september, 2022

Akademikerförbundet SSR: ”Inflationen kan inte styra lönerna”

LÖN Inflationen sätter press på samtliga parter i avtalsrörelsen, men det ska inte per automatik hålla nere löneökningstakten. Det menar Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Mynt och sedlar som illustrerar inflationen och lönebildningen.

Inflationen ska inte vara ett mått på löneökningstakten. Men risken för reallönesänkningar är stor, tror Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Foto: Getty

markus_f

Markus Furuberg

Årets avtalsrörelse ser ut att bli en ovanligt turbulent sådan. Inflationen är hög och enligt Medlingsinstitutets senaste rapport har reallönerna, det vill säga lönernas köpkraft, minskat med hela 5,5 procent. Frågan är hur stora löneökningar som är att vänta i årets avtalsrörelse.

– Det kommer att bli en väldigt speciell avtalsrörelse. Vi har haft en lång period av reallöneökningar, och vår utgångspunkt är att våra medlemmar inte ska få försämrad köpkraft framåt. Med det sagt måste man titta på hur resultaten ser ut hos olika branscher. Industrin och privat sektor går till exempel bra, då utgår man från det när man förhandlar om löneuttag, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Vilket ansvar har ni som fackförbund att inte driva på inflationen?

– Fackföreningsrörelsen ska inte spä på inflationen. Vi får inte vara historielösa, utan måste minnas tillbaka till hur det var på 1970- och 80-talet innan industriavtalet fanns på plats. Då jagade vi inflationen vilket såg bra på ut på pappret, men som i slutändan ledde till att löntagarna fick mindre pengar i plånboken. Det vill nog ingen tillbaka till, säger han och fortsätter:

– Samtidigt måste vi titta på olika parametrar ­– om Sverige kan bibehålla sin konkurrenskraft och bolagen ta ut vinst måste det synas i löneuttagen. För då har medarbetarna gjort ett bra jobb. Vi kan inte ha inflationen som ett mått på löneökningstakten, utan Riksbanken måste vara lyhörd och ta de mått och steg som är möjliga för att trycka ned inflationen. Vi tror på den modell vi har, men den kommer nog att stresstestas extra mycket i årets avtalsrörelse.

Hur kommer ni jobba för att få upp lönerna?

– För att klara av kompetensförsörjningen måste arbetsgivarna lyckas behålla och rekrytera akademiker. Då måste vi se till att rätt jobb ger rätt lön. För detta krävs både lönespridning och karriärmodeller. Till exempel socialsekreterare – är det ett jobb eller i själva verket många olika? För vissa roller krävs specialistkunskaper och då ska arbetsgivaren betala betydligt mer för den kompetensen. Vi tittar på de sektorer där våra medlemmar finns och diskuterar vägar framåt med arbetsgivarna.

Efter en lång period av årliga reallönehöjningar har trenden vänt nedåt. Akademikerförbundet SSR kommer att svara upp för sina medlemmar, men ser dock att det finns en risk för en nedgång i reallönerna under de närmsta två åren, menar Markus Furuberg.

– Vi har energikris, en brådskande miljöomställning och krig i Ukraina. Varje sak måste hanteras var för sig, men allt har en påverkan på varandra. Om avtalsrörelsens parter, politikerna och Riksbanken jobbar långsiktigt med sina respektive ansvarsområden tror jag att den svenska modellen kommer att tjäna våra medlemmar bra och fortsätta leverera reallöneökningar över tid. Men vi kanske måste ställa in oss på att de närmsta två åren blir ett undantag.

Therese Johansson

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022