7 december, 2021

Facket kritiskt till att avskaffa isolering av unga

ARBETSMILJÖ "Om den särskilda befogenheten avskiljning tas bort så måste personalresurserna utökas", säger Lena Henriksson, Saco-S-ordförande på Statens Institutionsstyrelse, med anledning av att en riksdagsmajoritet nu är för att ta bort möjligheten att isolera barn på Sis-hem.

Lena Henriksson, Saco-S-ordförande, Statens Institutionsstyrelse.

Lena Eriksson, Saco-S-ordföranden på Statens Institutionsstyrelse, tror inte att avskaffande av avskiljning är rätt väg att gå.

Foto: Auri Andersson/Statens Institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också hand om ungdomar som dömts till slutens ungdomsvård.

Källa: Statens Institutionsstyrelse

Statens Institutionsstyrelses ungdomshem har flera gånger fått allvarlig kritik från olika instanser för att barn utsätts för våld vid användandet av avskiljning. Det är en lagreglerad åtgärd där en individ skiljs från övriga ungdomar i gruppen. I förra veckan meddelade MP, sedan de lämnat regeringen, att de svängt och övergivit S och M:s linje i frågan. Därmed är en riksdagsmajoritet för att avskaffa avskiljning. Annika Hirvonen, MP:s gruppledare i riksdagen, säger till SR Ekot att partiet vill att staten hittar andra sätt att hantera de här barnen, bland annat på grund av att Sverige fått upprepad kritik från FN:s tortyrkommission och barnrättskommitté för att isolera barn.

Lena Henriksson, Saco-S-ordförande på Statens Institutionsstyrelse, förstår kritiken, men tycker ändå att befogenheten behövs.

– Det är ingen inom myndigheten eller vi fackliga som förespråkar avskiljning som metod. Det är ju ett hjälpmedel när våld eskalerar så att ungdomen eller klienten blir en fara för sig själv och andra, säger hon.

Lena Eriksson är också väl medveten om att avskiljning är ett stort ingrepp i en människas liv som bara ska använda det om det är fara för individen eller omgivningens säkerhet.

– Jag säger inte att alla avskiljningar gått rätt till. Jag kan se att man bör jobba på ett annat sätt. Man måste ha metoder och personal med rätt kompetens, säger Lena Henriksson.

– Myndigheten har fått pengar för utveckling, grundutbildning och säkerhetsfrågor. Det är viktiga bitar så att vi som jobbar här vet vad vi håller på med. Men vi skulle önska att nästa steg var att öka bemanningen. Vi behöver vara tillräckligt många för att kunna se alla, speciellt de som mår dåligt. Se till att de kan gå undan, så att alla inte behöver vara i grupp. Är vi för lite personal så är det svårt att arbeta med samtal som metod, fortsätter hon.

Lena Henriksson menar att Statens Institutionsstyrelse redan idag har för lite behandlingspersonal. Hon tror inte att ett avskaffande av den särskilda befogenheten avskiljning är rätt väg för att lösa problemen på Sis-hemmen.

– Väljer de att ta bort det så måste de öka bemanningen. Risken är annars stor att arbetsmiljön och vårdmiljön försämras, säger hon.

Stefan Karlsson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023