5 december, 2022

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Flexpension, lön och arbetsmiljö – viktiga frågor inför vårens avtalsrörelse inom privat sektor som nu förbereds för fullt. Men det finns risk för reallönesänkningar, tror Maria Johansson, biträdande förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Flexpension, lön och arbetsmiljö – viktiga frågor inför vårens avtalsrörelse inom privat sektor som nu förbereds för fullt.

Ett intensivt arbete pågår just nu inom privat sektor när vårens avtalsförhandlingar förbereds.

Foto: Getty

Inom privat sektor förbereds just nu vårens avtalsförhandlingar, då ombudsmän med sina respektive delegationer från olika Sacoförbund arbetar intensivt med att kartlägga vilka förändringar i kollektivavtalen som medlemmarna vill ha.

Maria Johansson

– Syftet är att fånga upp yrkanden från golvet, det vill säga arbetstagarnas krav och synpunkter på vad som behöver förbättras i kollektivavtalen. Förutom lönefrågor kan det handla om till exempel frågor kring arbetsmiljö, arbetstid, föräldraledighet och friskvård, säger Maria Johansson, biträdande förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Totalt omfattas cirka 260 000 av Saco-förbundens medlemmar av avtal inom privat avtalssektor. Akademikerförbundet SSR är med i Saco-P och på de olika avtalsområdena samarbetar ofta Saco-förbunden i olika partskonstellationer. Motparterna finns inom bland annat Almega, Fremia, Arbetsgivaralliansen och Svenska Kyrkan.

– Vi är parter på ungefär 25 avtal, och de flesta går ut i vår. Viktiga frågor för oss är till exempel fortsatta avsättningar till flexpensionen, vilket innebär att arbetsgivaren betalar in extra pengar till tjänstepensionen och att man kan få möjlighet att gå ned i tid i slutet av arbetslivet. Löneökningarnas storlek och avtalens längd är också en förhandlingsfråga. Det fackliga utgångsläget brukar vara ettåriga avtal, men om vi får tillräckligt bra förändringar kan vi tänka oss längre avtal. Andra självklara frågor som alltid drivs är att man ska få reallöneökningar över tid.

Hur tänker ni kring lönehöjningar när inflationen är rekordhög?

– Vi förlitar oss på att Riksbanken sköter räntan så att inte inflationen drar i väg ännu mer, utan på sikt viker neråt. Men det är ett svårt ekonomiskt läge med stigande priser, energikris och krig i Ukraina. Tyvärr påminner det lite om pandemin då man sköt upp avtalsrörelsen på grund av det osäkra läget, säger Maria Johansson och fortsätter:

– Vi räknar därför med reallönesänkningar de närmsta ett till två åren. Samtidigt är det en delikat balansgång, för även om vi inte ska jaga inflationen måste lönerna hänga med någorlunda med tanke på att industrin och företagen fortfarande går bra. Men vi kommer att följa märket som industrins parter sätter.

Härnäst ska parterna inom industrin växla sina yrkanden för att i början av nästa år förhandla och slutligen bestämma nivån på löneökningarna – det så kallade märket som alla andra avtal ska rätta sig efter.

– När facken inom industrin presenterar sina yrkanden ser vi vad de gör för bedömningar. Det påverkar vår riktning framåt. Parallellt arbetar våra avtalsdelegationer tillsammans med ombudsmännen med att samla in de yrkanden som finns per avtalsområde, vilka sedan kompletteras med Akademikerförbundet SSR:s centrala avtalskrav. Det bildar en bra grund inför den fortsatta avtalsrörelsen.

Therese Johansson

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Så funkar det: Facklig tid på jobbet

FÖRTROENDEVALD Vill du engagera dig fackligt för att förä...
11 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022