18 augusti, 2023

Svenska institutet: Sverigebilden riskerar att försämras

INTERNATIONELLT Hur påverkar förhöjd terrorhotnivå och koranbränningar uppfattningen av Sverige utomlands? Enligt Sofia Bard på Svenska institutet finns det en risk att Sverigebilden försämras vilket kan ge både ekonomiska och diplomatiska konsekvenser.

Risk att Sverigebilden försämras efter koranbränningar och förhöjd terrorhotnivå, enligt Svenska institutet. Foto: mostphotos

Svenska institutet följer och analyserar bilden av Sverige utomlands genom att bevaka vad som sägs om Sverige i internationell nyhetsmedia och i sociala medier.

Nyligen beslutade Säpo att höja terrorhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala. Vad det innebär för bilden av Sverige är för tidigt att svara på, men att det får konsekvenser för Sverige som land är klart, säger Sofia Bard, chef på Svenska institutets enhet för Sverigebildsanalys.

Sofia Bard, chef på Svenska institutets enhet för Sverigebildsanalys.

Sofia Bard

– När det gäller terrorhotnivån tror jag att det får större effekt på länder i vårt närområde, till exempel har ju Storbritannien och Norge ändrat sina reseråd till Sverige. Däremot tror jag inte att det påverkar Sverigebilden nämnvärt, det finns en hög kännedom om Sverige i dessa länder vilket gör att det tar längre tid för bilden att förändras. Det kan dock finnas en rädsla i att resa hit, vilket inte är positivt för Sverige.

Vidtar ni på Svenska institutet några åtgärder med tanke på terrorhotet?

– Rent säkerhetsmässigt kommer vi att följa läget och se om det är några åtgärder som behöver vidtas på kontoret. Vi gör just nu en analys för att kartlägga risker och förändringar. När det gäller vårt uppdrag att främja Sverige i utlandet har vi många verksamheter och organisationer vi samarbetar med i andra länder. Vi kommer att se över våra insatser med syfte att öka förtroendet för Sverige och stärka våra relationer. Det är alltid viktigt­ – men särskilt nu när Sverige är så pass mycket i fokus.

Den senaste tidens koranbränningar har fått både politiska och religiösa ledare i många länder i framförallt Mellanöstern att rasa – men om det påverkat bilden hos allmänheten återstår att se, säger Sofia Bard.

– Både koranbränningarna och desinformationskampanjen mot svensk socialtjänst har spelat in i narrativet om Sverige som ett islamfientligt land. Föreställningar om att Sverige kidnappar muslimska barn, att man bränner koraner och därmed inte respekterar religion har fått stor spridning. Många reagerar kraftigt och är oerhört upprörda. Vi har ännu inte data på om befolkningen i stort uppfattar Sverige negativt, men får detta ökad spridning så kan Sverigebilden komma att påverkas i en del av dessa länder.

Sofia Bard framhåller dock att det tar lång tid att förändra bilden av ett land och att Sverige fortfarande ses som ett av världens mest öppna och demokratiska länder där olika kulturer och religioner respekteras. Något som är viktigt att upprätthålla, menar hon.

– Ju mer positiv bilden är av Sverige desto bättre förutsättningar har svenska aktörer att verka utomlands. Det blir enklare för företag att bedriva verksamhet i andra länder, diplomati fungerar bättre och det blir lättare att attrahera talanger eller investeringar till Sverige.

Vilka konsekvenser får en försämrad Sverigebild?

– Det kan få både ekonomiska, diplomatiska och säkerhetsmässiga konsekvenser för Sverige. Vi har bland annat sett försök till att mobilisera kring bojkott av svenska varor och tjänster, och stormningen av Sveriges ambassad i Bagdad kan ses som en allvarlig konsekvens av att Sverigebilden påverkats till följd av koranbränningarna.

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Krönika: Tack, Maria Mindhammar!

KRÖNIKA 4500 tjänster bort och en generaldirektör ...
12 september, 2023