16 november, 2021

Slutspurt för projekt för öppnare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Vid årsskiftet avslutas Akademikerförbundet SSR:s initiativ för mer öppna och inkluderande arbetsplatser. Men projektledaren Dolores Kandelin Mogard hoppas att modellen lever vidare.

Dolores Kandelin Mogerd, projektledare på UUA Foto UUA

Dolores Kandelin Mogard, projektledare på UUA.

Foto: UUA

Universell utformning av arbetsplatser innebär att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetsrätt och kompetensförsörjning. En modell för att få arbetsplatser att bli mer framgångsrika genom att inkludera alla medarbetare.

– Projektets mål är att åstadkomma ett perspektivskifte i synen på arbetslivet. Att skapa arbetsplatser som är utformade efter alla de olikheter som finns i samhället, säger Dolores Kandelin Mogard.

UUA:s modell bygger på ett samspel mellan perspektiven fysisk och social arbetsmiljö, organisation, rekrytering och digitalisering, som hakar i varandra som OS-ringar. De vill få arbetsplatser att ställa sig frågan: Vem arbetar inte här idag och varför?

Idén till UUA föddes på Akademikerförbundets SSR:s kongress 2012.

– Det hela började med en motion från en medlem som ville att förbundet skulle jobba mer med funktionsrättsfrågor. Det tog förbundet fasta på. SSR tog kontakt med paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige och fastighetsbolaget Vasakronan och drog igång projektet. Därefter gick även andra organisationer med, säger Dolores Kandelin Mogard.

För några år sedan fick UUA projektstöd från Europeiska Socialfonden för att bygga upp ett hållbart nationellt forum och sprida kunskap om universellt utformade arbetsplatser till offentlig sektor, näringsliv och idéburna organisationer i Sverige. Idag arbetar åtta projektmedarbetare på UUA.

Sista januari 2022 tar dock projektet slut. Då kan UUA inte längre erbjuda kostnadsfria utbildningar.

För att fortsätta bedriva verksamheten med utbildningar och annat bildades ifjol föreningen UUA där organisationer, företag och civilsamhälle kan bli medlemmar. Bland medlemmarna finns idag Akademikerförbundet SSR, IF Metall, paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, branschorganisationen Sveriges Företagshälsor, fastighetsbolaget Vasakronan och rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

Martin Sjögren, Randstads representant i UUA:s styrelse. Foto: Eva Malmsten Nordell.

Martin Sjögren, Randstads representant i föreningens styrelse, tycker att de haft stor nytta av UUA:s modell sin verksamhet. Randstad använde till exempel modellen när de förra våren utformade sitt nybyggda svenska huvudkontor i Solna. De har bland annat sett till att det finns elektroniska dörröppnare och låga trösklar så att lokalerna är lättillgängliga för rullstolsbundna. De har också sett till så att kaffekoppar och tallrikar står långt ned i köksskåpen, så att de kan nås av både långa och korta medarbetare.

Martin Sjögren menar också att Randstad haft nytta av UUA i sin huvudsyssla rekrytering och bemanning. De är till exempel väldigt noga med att skapa inkluderande jobbannonser.

– En rekryterare är ju rådgivande när kravprofilen tas fram. Då kan de till exempel ifrågasätta om flytande svenska måste vara krav för rollen. Inte ens alla som är födda i Sverige kan språket perfekt. Vi försöker titta på vilka kompetenser som verkligen är nödvändiga för rollen, säger Martin Sjögren.

Han menar också att Randstad lärt sig mycket genom att samarbeta med andra som arbetar med UUA.

– Även om vi är bra är bra på detta, så är ingen perfekt. Det är bra att prata med andra, säger Martin Sjögren.

Läs mer >> Hon inspirerade förbundet att satsa på universell utformning
Nyckeln till frihet

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Krönika: Techindustrin fortfarande ojämställd

KRÖNIKA Kvinnor inom tech-industrin är i minoritet...
4 maj, 2023

Arbetsförmedlingen varslar 320 beslutshandläggare

ARBETSFÖRMEDLING Nu varslar Arbetsförmedlingen samtliga bes...
2 maj, 2023

DO: Myndigheter brister i lönekartläggning

LIKABEHANDLING DO har hittat brister i kartläggningen när...
26 april, 2023