19 oktober, 2016

Självkritisk rapport om snabbspåren

Arbetsförmedlingen har utvärderat sitt arbete med snabbspåren som ska sätta nyanlända i arbete. När det gäller socionomer har man haft för bråttom.

skylt1st

– Ibland pushar man gränsen för vad som är möjligt, säger Roy Melchert, enhetschef på Arbetsförmedlingen. 

Snabbspår är en åtgärd där nyanlända får utbildning, praktik och språkträning för att komma igång med sitt yrke i Sverige. Målet är att korta tiden i arbetslöshet för nyanlända med erfarenhet eller utbildning inom bristyrken. Det är Arbetsförmedlingen som håller i snabbspåren och de har nu utvärderat hur väl arbetet fallit ut så här långt.

När det gäller exempelvis lärare och framtida legitimerad personal inom vård och omsorg ligger de i fas, konstaterar de. Med samhällsvetarna är de delvis i fas, en förberedande utbildning har påbörjats vid Stockholms universitet. Men när det gäller snabbspår inom socialt arbete är de inte i fas, det har varit svårt att identifiera deltagare och den utbildning som skulle ha startat på Stockholms universitet ställdes in på grund av för få deltagare.

Det finns omkring 200 nyanlända personer i Arbetsförmedlingens system som sökt yrken som socialsekreterare, kurator, socialpedagog och liknande, enligt Roy Melchert som tagit fram rapporten. Men det behöver inte betyda inte att alla dessa 200 personer är lämpade eller villiga att gå en snabbspårsutbildning, vill han understryka.

När de gäller exempelvis lärare och personal i vård och omsorg har Arbetsförmedlingen haft längre tid på sig att nå ut, vilket kan vara en anledning till att de yrkesgrupperna gått bättre.

– Vi fick överenskommelsen med Stockholms universitet på plats i juni, och hade två rekryteringsträffar under sommaren. Under den korta perioden hann vi inte få fram så många som universitetet behövde ha för att genomföra utbildningen, säger Roy Melchert.

Nio personer hade anmält sig till programmet på SU och det krävdes 15. En socionom som SvD talat med var besviken när utbildningen ställdes in, hon hade hoppat av en annan utbildning för att gå snabbspårsutbildningen på SU.

– Vi har ju haft fokus på att få det här på plats snabbt. En lärdom vi har dragit är att vi internt borde ha lagt mer tid på att införa de nya arbetsmetoderna som följer av snabbspåren, säger Roy Melchert på Arbetsförmedlingen.

Stockholms universitet planerar att starta en ny snabbspårsutbildning inom socialt arbete till höstterminen 2017. 

Text: Adam Westin

Läs mer om snabbspåren:

Snabbspår för socionomer försenat

Nyanlända samhällsvetare och socionomer får snabbspår

Nu lanseras snabbspår

Fem snabbspår för akademiker snart klara

Akademikern

Läs även

Hon står upp för ensamkommande afghaner

MIGRATION Socionomen Sissel Larberg Eriksson har län...
6 september, 2021

Suddig gräns mellan jobb och privatliv

SPANING Vem är du på Twitter? Nu blandar många pri...
16 juli, 2021

Ljus i mörka tider

Hur står det till i vintermörkret? Chefred...
15 december, 2020

Sysselsättningen störtdyker vid 65

Vi lever allt längre och är allt friskare....
13 november, 2020