28 september, 2020

Sista chansen för las-förhandlarna

Pressen är stor på parterna att komma överens. Om de inte enas om förändringarna i las senast på onsdag finns det risk för regeringskris.

las-nordmark

Om parterna inte kommer överens finns risk för regeringskris. Eva Nordmark har lovat att inte lägga fram las-utredningen som ett lagförslag.

I morgon, onsdag, är sista dagen för parterna att komma överens om en reformerad lag om anställningsskydd (las).  Om de inte kommer överens om hur las ska förändras är det sagt att regeringens las-utredning ska läggas fram som lagförslag.

Förslaget som presenterades i början av sommaren innehöll bland annat flera undantag från turordningsreglerna, slopad möjlighet att ogiltigförklara en uppsägning under tiden för en pågående tvist på mindre företag och högre kvalifikationskrav vid omplacering. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gick tidigt ut och kritiserade förslaget för att vara allt för arbetsgivartillvänt. Den efterfrågade balansen mellan parterna saknades, ansåg hon.

Ministerns kritik möttes av ytterligare kritik och regeringens samarbetspartier Centern och Liberalerna konstaterade snart att de tyckte att utredningen hade följt direktivet som var ett resultat av Januariavtalet.

Men ministern har vidhållit att hon inte kommer att lägga fram las-utredningen som ett lagförslag.

– Jag kommer inte att lägga fram det förslaget. Om parterna inte kommer överens kommer vi att behöva göra justeringar och vi ska lyssna in remissinstanserna. Det är ett stort arbete vi behöver jobba med under hösten, sade hon till Akademikern i somras.

Centern och Liberalerna står dock fast vid att de inte backar från det som de anser vara överenskommet i Januariavtalet. Nämligen att utredningens förslag blir lag i det fall parterna inte kommer överens.

Om parterna inte enas senast i morgon står alltså regeringen inför en knivig situation.

– Det är en oerhört stor och viktig fråga. Det kommer att bli tuffa förhandlingar, sade Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer och en av två förhandlare för PTK, inför att förhandlingarna skulle återupptas i mitten av augusti.

PTK företräder flera förbund, bland annat Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i privat sektor, i förhandlingarna som förs med LO och Svenskt Näringsliv. Parterna i kommunal och regional sektor enades redan förra hösten, men de tuffa förhandlingarna är de som rör privat sektor. De har dröjt bland annat för att de lades på is i samband med att avtalsrörelsen inleddes. Men det var innan även den pausades till följd av pandemin.

Camilla Frankelius vill inte kommentera hur förhandlingarna har gått. Men innan de återupptogs i augusti var hon hoppfull.

– Vi har goda traditioner. Det är viktigt för oss, och avgörande för den svenska modellens framtid, att politikerna håller sitt löfte och låter parterna förhandla fram ett avtal, sade hon.

Annika Clemens

Läs även

Sju punkter att ha koll på i nya las

ARBETSRÄTT Den 30 juni träder nya lagen om anställnin...
29 juni, 2022

Svarta listan: Värsta länderna för arbetare

INTERNATIONELLT Världsfacket ITUC:s svarta lista visar att...
28 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022