20 juni, 2018

Satsning på barn- och ungdomsvården ger resultat

Regeringens satsning på den sociala barn- och ungdomsvården har utvärderats. Den visar att flera socialsekreterare anställts och att personalen känner sig mindre stressad, samtidigt finns en oro inför framtiden.

getty

Förra året delade regeringen ut 360 miljoner kronor till 290 kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen har nu gjort en uppföljning av satsningen och den visar att 1 168 personer anställts.

246 kommuner anställde socialsekreterare, 204 administratörer och 128 arbetsledare.

Uppföljningen visar också att merparten av kommunerna tycker att pengarna gjort skillnad och att de bidragit till en bättre arbetssituation för personalen.

– Enligt kommunerna har förstärkningen inneburit minskad arbetsbelastning och stress för såväl socialsekreterare som chefer. Flertalet kommuner upplever också att kvaliteten på utredningar och uppföljningar av insatser för barn och unga har kunnat stärkas och att handläggningen blivit mer rättssäker, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Men trots positiva förändringar tycker flera kommuner att de fortfarande har en ansträngd situation när det kommer till att rekrytera personal, särskilt socialsekreterare, och att hantera ett stort antal inkommande ärenden.

Sara Billfalk är utredare på Socialstyrelsen och menar att kommunerna känner en oro över vad som händer när satsningen är slut och om man då har möjlighet att behålla anställd personal.

– Flertalet kommuner vill att bidraget blir permanent för att skapa stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten över tid, säger hon i ett pressmeddelande.

Det hösta beloppet som betalades ut gick till Stockholms stad, 8 miljoner kronor, och det lägsta var cirka 367 000 kronor och gavs till Öckerö kommun. Beloppen har bestämts utifrån en fördelningsnyckel där flera faktorer avgjort hur mycket pengar kommunerna fick.

Regeringens satsning på förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården pågår under 2016-2019. 210 miljoner kronor delas ut årligen och förra året sköt regeringen till ytterligare 150 miljoner kronor i samband med vårändringsbudgeten.  

Cecilia Grefve har varit nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och lämnade i december förra året över sin slutrapport till regeringen. Här föreslog hon en rad förändringar som behöver genomföras för att den sociala barn- och ungdomsvården ska bli bättre. Läs mer om det här

Text: Stina Loman, Akademikern.

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Krönika: ”Har skolkuratorerna blivit en del av New p...

KRÖNIKA Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? ...
13 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023