Nytt avtal ska snabbare ge nyanlända jobb

Sedd av 76

Akademikern. Ett nytt treårigt kollektivavtal för akademiker inom bemanning är klart. Avtalet mellan Akademikerförbunden och Almega Bemanningsföretagen ska göra det det lättare för nyanlända akademiker att komma ut i jobb snabbt.

Senast ändrad 17:09, 5 Maj 2017
Foto: Mostphotos.

Det nya avtalet mellan Akademikerförbunden och Almega Bemanningsföretagen gäller i tre år och parterna har kommit överens om att hålla sig inom det så kallade märket på 6,5 procent. Märket är den siffra som industriparterna kommer överens och som blir en slags norm för resten av arbetsmarknaden, nyligen blev ett nytt avtal klart där märket blev 6,5 procent.

I det nya kollektivavtalet är det ökat fokus på att snabbare få nyanlända akademiker ut i jobb. Det ska ske genom en tidsbegränsad anställning, som längst varar i 24 månader.

– Bemanningsbranschen gör redan mycket för att få nyanlända i jobb. Vi har tillsammans med Bemanningsföretagen tagit fram ett regelverk för att ytterligare underlätta för nyanlända akademiker att komma i arbete inom sitt yrkesområde. Vi ska även utvärdera regelverket för nyanlända akademiker och, vid behov, föreslå ytterligare regeländringar som kan hjälpa nyanlända akademiker att snabbare komma till jobb, säger Lars Garnefält, branschansvarig Akademikerförbunden, i ett pressmeddelande.

Under avtalsperioden kommer också arbetsgrupper med båda parter jobba med frågor som rör arbetsmiljö, pension och lokalt fackligt arbete. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Klart: Nytt treårigt kollektivavtal

up 481