20 augusti, 2020

Oro för uteblivna löneökningar när avtalsrörelsen tar fart

Den hade nyligen kommit i gång ordentligt när allt sattes på paus i våras på grund av pandemin. När det är dags att ta upp avtalsrörelsen igen finns oro för att det inte blir några löneökningar.

forhandling

Just som förhandlingarna hade kommit i gång beslutades att ajournera dem. Här är Malin Fröjmark från förbundet tillsammans med Visions förhandlare Carl Eos i en förhandling hos SKR.

Anna Simonsson

– Många är oroliga för det, men vi menar att det blir det. Det är vår ingång och vi har inte hört något annat från arbetsgivaren, säger Markus Furuberg, förhandlingschef vid Akademikerförbundet SSR.

Det finns bedömare som tror att det blir svårt att driva igenom löneökningar retroaktivt från den 1 april, då ett nytt avtal skulle ha varit på plats om inte pandemin hade slagit till. Men det scenariot tror inte Markus Furuberg på.

– Vår utgångspunkt är samma som vi hade tidigare. Vi ser fortfarande en stor efterfrågan på våra medlemmars kompetens och vi ser att de kan vara undervärderade lönemässigt. Inga löneökningar skulle vara mycket märkligt, säger han.

– Att stå tillbaka vore ovärdigt.

Arbetsgivarsidan har pekat på den ekonomiska kris som har följt av pandemin, men enligt Markus Furuberg är argumentet om lågkonjunktur och dåliga tider något som arbetsgivaren har med sig in i förhandlingar de flesta år.

– Så brukar det låta. Vi var lite oense även före pandemin om hur kraftig lågkonjunkturen var. Bilden är vi inte överens om nu heller, även om BNP har gått ner.

Det nya avtalet skulle ha varit på plats den 1 april, men i mars, när pandemin gjorde det omöjligt för förhandlarna att träffas och det dessutom dök upp mängder av akuta frågor för parterna att hantera, ajournerades förhandlingarna. Nu tar samma förhandlare vid där de slutade i våras.

– Vi har precis börjat sätta ut förhandlingstider och vi ska fortsätta där vi avslutade.

Till en början möts förhandlarna digitalt men så småningom väntar troligen även fysiska möten. När förhandlingarna går in i ett intensivare skede är det viktigt att kunna se varandra på plats.

– Blir det låsningar, vilket kan tänkas, blir det ett filter med digitala lösningar, säger Markus Furuberg.

Förhandlingarna om det nya avtalet ska vara klara senast den 31 oktober.

Läs mer: Avtalsrörelsen som tog stopp på slutspurten

Annika Clemens

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Stor risk för fler varsel i vår – anställda i privat...

ARBETSMARKNAD Vart fjärde företag uppger att det finns r...
2 mars, 2023