17 september, 2018

Offentlig eller privat sektor? De har bäst avtal

Den som jobbar inom staten får högst kollektivavtalad ersättning. Det visar en genomgång som Inspektionen för socialförsäkringen har gjort. Men många anställda missar att söka ersättning.

vag

Foto: Getty

När du blir sjuk, får barn eller blir arbetslös så får du ersättning från olika myndigheter. Men ersättningen från staten sträcker sig bara upp till en viss lönenivå, och många akademiker tjänar mer än så.

För att täcka upp glappet finns det ersättningar i många kollektivavtal som fack och arbetsgivare har slutit. Men hur generösa ersättningarna är skiljer sig åt mellan olika sektorer och avtal.

Nu har myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, tagit reda på vem som får mest och vem som får minst, och hur ersättningarna har utvecklats sedan början av 2000-talet. 

Resultatet visar att anställda inom statlig sektor har högst ersättningsnivåer och längst ersättningsperioder.

 

Resultat uppdelat på tillägg:

Föräldrapenningtilläggen
Vinnare: Statligt anställda
Föräldrapenningtilläggen har sedan början av 2000-talet varit mest generösa i offentlig sektor. Men över tid har de i privat sektor fått allt längre ersättningsperioder. 

Tjänstepensionsavtalet
Vinnare: Privatanställda tjänstemän födda före 1979
Tjänstepensionsavtalen har förändrats mycket under 2000-talet. De har gått från att vara förmånsbestämda till avgiftsbestämda. Skillnaden är att den förmånsbestämda pensionen beräknas som en procentsats av slutlönen medan den avgiftsbestämda pensionen beräknas utifrån hur stora avgifter som du betalat in under hela arbetslivet.  De unga har i dag helt avgiftsbestämda tjänstepensioner. Här har de privatanställda tjänstemännen som är födda före 1979 – och därmed har det gamla pensionsavtalet ITP2 – de bästa pensionerna.

Arbetsskadeersättning
Vinnare: Alla
Här har de flesta väldigt lik ersättning, dock har staten något sämre ersättning än andra sektorer.

Arbetslöshetsersättning
Vinnare: Statligt-, kommunalt- och landstingsanställda
Anställda i staten, kommuner och landsting har bäst avtal. Efter det kommer privatanställda tjänstemän.

Sjukpenningtillägg 
Vinnare: Statligt anställda
Staten toppar, efter det kommer anställda i kommun och landsting, sedan tjänstemän i privat sektor.

Sjukersättningstillägg 
Vinnare: Statligt anställda
Staten har bäst tillägg. Kommun och landsting och privatanställda tjänstemän har ungefär lika bra. Över tid har ersättningsnivåerna ändrats mycket lite.

 

Men trots att 90 procent av de anställda täcks av dessa kompletterande ersättningar så är okunskapen om dem stor, och det här gör att många missar att ansöka om ersättning, konstaterar ISF. En tidigare rapport från myndigheten visar exempelvis att anställda inom kommuner och landsting missade sin ersättning i mer än var femte ersättningsperiod med sjukpenning.

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats? Fråga arbetsgivaren och be att få läsa avtalet för att ta reda på vad du har för rättigheter. 

Text: Stina Loman. 

Akademikern

Senaste nytt

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023


Läs även

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

SKR: ”Vi måste förhindra en pris- och lönespir...

EKONOMI Inflationen försvårar lönebildningen – och...
12 september, 2022

Medlingsinstitutet: ”Svårt läge i årets lönerö...

EKONOMI Hög inflation försvårar lönebildningen och...
31 augusti, 2022

Strejken i Svenska Kyrkan är avblåst

AVTAL "Vi har fått det vi krävt för medlemm...
3 maj, 2022