25 april, 2019

Nu avgörs vem som får gå från Arbetsförmedlingen

Den här veckan inleds turordningsförhandlingarna på Arbetsförmedlingen. Ordningen bestäms utifrån de anställdas placering, arbetsuppgifter och statliga anställningstid. Parallellt slutförs en omplacering av 700 arbetsförmedlare – från kontor till kundtjänst.

11103085-arbetsformedlingen-webb

Foto: Mostphotos

I april, maj och juni sker turordnings- omplacerings- och uppsägningsförhandlingar löpande på Arbetsförmedlingen. De sker efter att Arbetsförmedlingen i början av mars meddelade att drygt hälften av myndighetens kontor ska stängas.

I slutet av samma månad påkallade Akademikerförbundet SSR, som kontaktförbund för Saco-S, en central förhandling gällande inriktningsbeslutet om vilka kontor som ska stängas.

Förhandlingen, som ägde rum den 9:e april, avslutades i oenighet vilket innebär att Arbetsförmedlingen nu fortsätter sitt omställningsarbete utifrån tidigare beslut att 132 arbetsförmedlingskontor succesivt ska avvecklas.

Ett av de första stegen har varit att cirka 700 arbetsförmedlare, som varit i riskzonen för uppsägning, har blivit omplacerade till Arbetsförmedlingens kundtjänst. Detta då kundtjänsten ska utökas från 800 till cirka 1 500 anställda i och med omorganisationen på myndigheten. 

Utgångspunkten för omplaceringen har varit en närhetsprincip där anställda med maximalt två timmars pendlingsavstånd till kundtjänstkontoret har blivit tillfrågade. Merparten av de som har blivit omplacerade har tackat ja till en förflyttning och processen är nu i sitt slutskede. Parallellt inleds turordningsförhandlingarna om vem som kommer att bli uppsagd i respektive krets runtom i Sverige. 

Turordningsreglerna, som återfinns i TurA-S,  innebär att anställda med jämförbara arbetsuppgifter och som har sin placering inom samma marknadsområde tillhör samma krets. Parterna har nyligen identifierat vilka grupper som tillhör ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” i respektive marknadsområde och varje individ kommer nu att placeras in i turordningslistor baserat på sammanlagd statlig anställningstid.  

I dagsläget räknar myndigheten med att påbörja uppsägningarna tidigast under perioden april, maj och juni. Enligt den förhandlingsordning som parterna har tagit fram ska arbetsförmedlare och SIUS konsulenter förhandlas först, varefter övriga yrkesgrupper kommer att förhandlas sucsessivt. Hur många som i slutändan kommer att beröras är ännu oklart, och vad gäller nedskärningarna av antalet chefstjänster kommer den processen att inledas först när medarbetarprocessen är slutförd.

– Exakt hur många som slutligen kommer att sägas upp vet vi först när omställningsprocessen är avslutad eftersom det är beroende av personalomsättningen, till exempel personal som slutar på grund av att de hittar andra jobb, går i pension, tar tjänstledigt och är föräldralediga med mera, säger HR-direktör Lena Hadad.

På Saco-S inom AF, där Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund, är man kritisk till hur arbetet har fortlöpt. Ombudsman Maria Stein Ymén berättar att man bland annat har riktat kritik mot hur omplaceringen av arbetsförmedlare, från kontor till kundtjänst, har skett. 

– Saco-S inom AF har uppfattat att processen på vissa platser har gått väldigt fort och att medarbetarna inte har fått tillräckligt med betänketid, säger hon. 

Man har även tagit upp frågan om vilka medarbetare som ska omfattas av Omställningsavtalet – detta då Arbetsförmedlingen har signalerat att de som tackar nej till att förflyttas från kontor till kundtjänst under vissa omständigheter inte kommer att omfattas av avtalet. Det här menar Saco-S är en olycklig arbetsgivarpolitik. 

Vidare har Saco-S inom AF vid centrala förhandlingar om kontorsnedläggingarna fört fram att Arbetsförmedlingen fattar beslut för snabbt utan att inhämta tillräcklig information om myndighetens förutsättningar att samverka med lokala aktörer i regioner och kommuner. 

– Detta påverkar medlemmarnas arbetsmiljö på ett negativt sätt, säger Maria Stein Ymén.

Fakta: Turordningskretsarna
Det lokala kollektivavtal om turordning som Arbetsförmedlingen och facken har tecknat med stöd av TurA-S innebär att anställda med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter och som har sin placering inom samma marknadsområde tillhör samma krets. Det är arbetsinnehållet som spelar roll i sammanhanget och inte den individuella kompetensen. Anställda som tillhör huvudkontorets avdelningar tillhör den turordningskrets i det geografiska område som de har sin grundplacering. Det finns dock två undantag från grundprincipen. Dels utgör Gotland en egen turordningskrets, dels utgör alla kundtjänstenheter en gemensam turordningskrets.

Parterna har nyligen identifierat vilka grupper som tillhör ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” i respektive marknadsområde. Utifrån detta kommer varje individ att placeras in i turordningslistor baserat på sammanlagd statlig anställningstid.  

Fakta: Omställningsavtalet
Omställningsavtalet innehåller vissa omställningsförmåner beroende på om uppsägningen beror på arbetsbrist eller på att anställningsavtalet löper ut. Har du en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som varat sammanhängande i minst 12 månader hos en och samma arbetsgivare och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, omfattas du av omställningsavtalet. Samma sak gäller om du har en tidsbegränsad anställning på minst två år och som löper ut enligt ett anställningsavtal. 

Läs mer om Arbetsförmedlingen: 

Här vill Arbetsförmedlingen stänga kontoren

Drygt hälften av Arbetsförmedlingens kontor läggs ner

 

 

Malin Letser

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Kritik mot att socialkonsulenter tas bort på Arbetsf...

ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingen planerar att plocka bor...
5 februari, 2024

Facket: Svårt klara uppdraget när Arbetsförmedlingen...

ARBETSFÖRMEDLING Ett hundratal anställda riskerar att bli a...
5 februari, 2024

Välkomnar före detta kriminella

REPORTAGE Att erbjuda jobb även till personer med st...
1 februari, 2024

”Avgörande att leta bredare”

LEDARE Att personer som står långt från arbetsmar...
30 januari, 2024