22 mars, 2017

Kriminalvården går i bräschen med hbtq-satsning

Kriminalvården är första statliga myndigheten i Sverige som blir hbtq-certifierad av RFSL. ”Certifieringen kan bidra till att vi blir bättre på att bemöta både medarbetare och klienter” säger Martin Klaar, utbildningschef på myndigheten.

kriminalvarden

Foto: Kriminalvården och Petter Lilled

När Kriminalvården skulle ta fram en ny plan för jämställdhetsintegrering insåg man att det behövdes mer kunskap om hbtq-frågor. Därför beslutades det att utbildningsenheten skulle hbtq-certifieras via RFSL.

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. En certifiering innebär bland annat att en arbetsplats utbildas för att får ökad kunskap om hbtq, normer och konsekvenser av normer. Målet är att verksamheten ska ha en öppen och inkluderande arbetsmiljö. 

Våren 2016 påbörjades Kriminalvårdens arbete och utbildningsenheten fick göra 16 timmars teori och parallellt jobbade en arbetsgrupp med att ta fram en hbtq-plan.

– Vi hade möjlighet att reflektera och diskutera de här frågorna mer ingående i mindre grupper tillsammans med RFSL. I början av 2017 blev vi klara och certifierade, säger Martin Klaar, utbildningschef på Kriminalvården, och fortsätter:

– I Kriminalvården ska man känna sig välkommen och respekterad oavsett kön och sexuell läggning. Vi tror att certifieringen kan bidra till att vi blir bättre på att bemöta både medarbetare och klienter.

Vad fick ni mer kunskap om?

– När vi exempelvis frågar om personliga förhållanden vid en inskrivning på anstalt eller häkte bör vi ställa mer könsneutrala frågor. I stället för ”har du någon fru?” så kan vi fråga ”har du någon partner?”. Jag tror att dessa små saker har stor betydelse i vårt bemötande. Ett annat lite mer ovanligt exempel är att vi bör fundera över hur vi hanterar klienter som genomgår en könskorrigeringsprocess med tanke på att våra anstalter är uppdelade på kvinnor och män. Min förhoppning är att vi ska kunna stödja myndigheten i olika hbtq-frågor.

Att det blev just utbildningsenheten som genomgick certifieringen beror på att de når ut till många av personalen i landet när medarbetarna genomgår olika typer av utbildningar. Dessutom möter man alla nyanställda som ska göra sin grundutbildning. Myndigheten ska också ta fram en ny e-kurs med hbtq-kunskap som är tillgänglig för alla medarbetare.

RFSL har certifierat allt från företag till delar av kommuner och idrottsförbund sedan 2008.

– Kriminalvården är första myndigheten som certifieras, säger Ivonne Silfverstolpe Broberger, kommunikatör på RFSL.

Någon förklaring till varför inte fler myndigheter certifierat sig har hon inte.

– Men intresset är stort och växer hela tiden, så fler myndigheter kommer säkert att komma. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: Tacklade fördomar och satsade på hbtq-certifiering

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Klockan vrids bakåt - löneskillnaden mellan könen ökar

LÖN Kvinnor börjar jobba gratis klockan 16:12....
22 februari, 2023

Högskoleutbildning lönar sig sämre för män

LÖN Det lönar sig sämre för män att utbilda si...
14 februari, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023

Facklig demonstration till stöd för kvinnors rättigh...

INTERNATIONELLT Flera fackförbund demonstrerade i Stockhol...
27 oktober, 2022