”Kommunledningen borde klargjort vad som gäller”

ARBETSMILJÖ På fredag ska Akademikerförbundet SSR förhandla med Staffanstorps kommunledning, trots att kommunstyrelsen ändrat sig och hävt kvotflyktingsstoppet.

Staffanstorps kommun och Mikael Smeds Foto Staffanstorps kommun, Akademikerförbundet SSR

Mikael Smeds, Akademikerförbundet SSR:s chefsjurist ska delta vid förhandlingsmötet med Staffanstorps kommunledning på fredag.

Foto: Staffanstorps kommun, Akademikerförbundet SSR

– Det påverkar inte vårt möte. Vår förhandling handlar om att kommunstyrelsen uppenbart har fattat ett beslut som står i strid med gällande lagstiftning. Här borde kommunledningen tidigt ha klargjort för de anställda tjänstemännen hur de ska hantera konflikten som uppstår mellan olika instruktioner, den ena från politikerna och den andra från lagstiftningen, och vilka regler som ska gälla, säger Akademikerförbundet SSR:s chefsjurist Mikael Smeds som ska medverka på fredagens möte.

Det var den 23 mars som Staffanstorps kommunstyrelse fattade beslut om ett omedelbart stopp för mottagande av kvotflyktingar för att istället prioritera de som flyr från krigets Ukraina. Beslutet ställde anställda på kommunen inför ett dilemma – att antingen lyda arbetsgivaren eller att bryta mot lagstiftningen som säger att kommuner är skyldiga att ta emot kvotflyktingar som anvisats till dem.

I mitten av maj fick beslutet konsekvensen att ingen tjänsteman från Staffanstorp dök upp på Malmö Airport för att ta emot en kvotflyktingfamilj med två vuxna och två barn som anvisats till kommunen. Situationen löstes den gången genom att kvotflyktingarna togs emot av en annan skånsk kommun.

I måndags meddelade Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att beslutet om kvotflyktingsstopp upphävs. Motivering var att stoppet inte längre var nödvändigt då Migrationsverket skruvat ned prognosen för antalet ukrainare som väntas komma till Sverige.

–  Det finns ingen konkret fara från och med i måndags och framåt för att anställda ska fatta beslut som står i strid med lagen eller kommunstyrelsens beslut, säger Mikael Smeds.

På fredag möts Akademikerförbundet SSR:s förhandlingsdelegation och Staffanstorps kommundirektör, HR- och förvaltningschef för att diskutera konsekvenserna av beslutet för de chefer och tjänstemän på kommunen som är medlemmar i förbundet.

Läs mer >> ”Oacceptabelt att uppmana tjänstemän till lagtrots”

Stefan Karlsson

Läs även

Hon är besviken på utredningen om en äldreomsorgslag

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR:s socialrättsjuris...
28 juni, 2022

Efter förhandlingsmötet: Staffanstorp utreder arbets...

ARBETSMILJÖ Mikael Smeds, förbundets chefsjurist, tyck...
17 juni, 2022

Satsning på förebyggande arbete ska vända trenden

SOCIALT ARBETE Socialsekreterarna Satu Nyström och Anes D...
16 juni, 2022

Coronahundarna tar över

ARBETSMILJÖ Hunden må vara människans bästa vän, men m...
13 juni, 2022