14 oktober, 2021

Altruism vanligt motiv till fackligt engagemang  

Forskning Altruism är det vanligaste motivet till fackligt engagemang. Det visar en ny studie av forskare vid Linköpings universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Fackligt engagemang.

Foto: Pixabay

– Det som utmärker fackligt engagerade gentemot övriga grupper i studien är att de uppfattar det som en plikt att arbeta ideellt någon gång i livet. De håller också med om påståendet att ideellt arbete är ett sätt att vara delaktig i demokratin, säger forskaren Susanne Wallman Lundåsen.

Hon har tillsammans med forskarkollegan Johan von Essen undersökt vad som utmärker och motiverar fackligt engagerade. Studien bygger på en enkätundersökning bland svenskar i arbetsför ålder och ett antal djupintervjuer med fackligt engagerade.

Resultaten visar att det finns flera beröringspunkter mellan fackligt engagemang och ideellt engagemang i andra delar av civilsamhället. En gemensam faktor är altruism, viljan att göra insatser för andra. De som engagerar sig fackligt gör det uttalat för att stärka och hjälpa sina arbetskamrater, både på arbetsplatsen och i branschen.

– De lyfter också fram att det är en typ av engagemang som de kan ha nytta av i sitt arbetsliv. Som ett sätt att lära sig mer om det man är intresserad av, få en merit på CV:t och en möjlighet att uttrycka åsikter och förändra samhället. Det är en kombination av olika typer av motiv, säger Susanne Wallman Lundåsen.

"Har du haft föräldrar som varit föreningsaktiva under uppväxten ökar sannolikheten att du blir fackligt engagerad."

Susanne Wallman Lundåsen.

Studien visar också att fackligt engagemang kan gå i arv. Fackligt engagerade har ofta vuxit upp med föreningsaktiva föräldrar.

– Det finns ett starkt samband. Har du haft föräldrar som varit föreningsaktiva under uppväxten så ökar sannolikheten att du blir fackligt engagerad, säger forskaren Susanne Wallman Lundåsen.

Studien lyfter också fram skillnader mellan fackligt och ideellt engagemang i andra typer av organisationer. Till exempel att en stor del av det fackliga arbetet sker på betald arbetstid och delvis sköts av personer som är anställda av facket. Forskarna betonar även att gruppen fackligt engagerade också är en ganska brokig skara.

– Vissa har engagemanget som ett heltidsjobb. Andra har det mer som en ideell sysselsättning. Intervjuerna pekar på att det finns en ambivalent hållning till kopplingen mellan politik och fackligt engagemang. De vill inte gärna definiera sig som politiskt aktiva. Även om de är väldigt politiskt medvetna. Men det ser olika ut beroende på vilket fackförbund vi tittar på. Alla vi intervjuade i den kvalitativa av studien tillhörde  tjänstemannaförbund, säger Susanne Wallman Lundåsen.

Studien är gjord på uppdrag av TCO:s tankesmedja Futurion. Läs studien på deras webbplats.

Stefan Karlsson

Läs även

Vett och etikett på Zoom-mötet

ARBETSMILJÖ Det finns etikettregler även på Zoom. Exem...
14 februari, 2022

”Digitala verktyg ska inte överbelasta hjärnan”

ARBETSMILJÖ Vår hjärna klarar bara av att ha sju saker...
10 februari, 2022

Jobba virtuellt från sandstranden?

FORSKNING Forskare ska ta reda på hur det virtuella ...
3 februari, 2022

Forskning ska förhindra att utmattade återfaller

FORSKNING Unikt forskningsprojekt ska förhindra att ...
20 december, 2021