14 oktober, 2021

Altruism vanligt motiv till fackligt engagemang  

Forskning Altruism är det vanligaste motivet till fackligt engagemang. Det visar en ny studie av forskare vid Linköpings universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Fackligt engagemang.

Foto: Pixabay

– Det som utmärker fackligt engagerade gentemot övriga grupper i studien är att de uppfattar det som en plikt att arbeta ideellt någon gång i livet. De håller också med om påståendet att ideellt arbete är ett sätt att vara delaktig i demokratin, säger forskaren Susanne Wallman Lundåsen.

Hon har tillsammans med forskarkollegan Johan von Essen undersökt vad som utmärker och motiverar fackligt engagerade. Studien bygger på en enkätundersökning bland svenskar i arbetsför ålder och ett antal djupintervjuer med fackligt engagerade.

Resultaten visar att det finns flera beröringspunkter mellan fackligt engagemang och ideellt engagemang i andra delar av civilsamhället. En gemensam faktor är altruism, viljan att göra insatser för andra. De som engagerar sig fackligt gör det uttalat för att stärka och hjälpa sina arbetskamrater, både på arbetsplatsen och i branschen.

– De lyfter också fram att det är en typ av engagemang som de kan ha nytta av i sitt arbetsliv. Som ett sätt att lära sig mer om det man är intresserad av, få en merit på CV:t och en möjlighet att uttrycka åsikter och förändra samhället. Det är en kombination av olika typer av motiv, säger Susanne Wallman Lundåsen.

"Har du haft föräldrar som varit föreningsaktiva under uppväxten ökar sannolikheten att du blir fackligt engagerad."

Susanne Wallman Lundåsen.

Studien visar också att fackligt engagemang kan gå i arv. Fackligt engagerade har ofta vuxit upp med föreningsaktiva föräldrar.

– Det finns ett starkt samband. Har du haft föräldrar som varit föreningsaktiva under uppväxten så ökar sannolikheten att du blir fackligt engagerad, säger forskaren Susanne Wallman Lundåsen.

Studien lyfter också fram skillnader mellan fackligt och ideellt engagemang i andra typer av organisationer. Till exempel att en stor del av det fackliga arbetet sker på betald arbetstid och delvis sköts av personer som är anställda av facket. Forskarna betonar även att gruppen fackligt engagerade också är en ganska brokig skara.

– Vissa har engagemanget som ett heltidsjobb. Andra har det mer som en ideell sysselsättning. Intervjuerna pekar på att det finns en ambivalent hållning till kopplingen mellan politik och fackligt engagemang. De vill inte gärna definiera sig som politiskt aktiva. Även om de är väldigt politiskt medvetna. Men det ser olika ut beroende på vilket fackförbund vi tittar på. Alla vi intervjuade i den kvalitativa av studien tillhörde  tjänstemannaförbund, säger Susanne Wallman Lundåsen.

Studien är gjord på uppdrag av TCO:s tankesmedja Futurion. Läs studien på deras webbplats.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

”Aldrig funnits så stora möjligheter till över...

FORSKNING Kontrollen över arbetstiden blir alltmer d...
24 oktober, 2023

Nära klientkontakt försvårade förändring på Arbetsfö...

FORSKNING Mänskliga relationer bidrog till en tuffar...
23 oktober, 2023

Stärk organisationen i oroliga tider – 5 konkreta tips

HR AI-hot, klimathot och fler konflikter i vä...
19 oktober, 2023

Perspektiv på skuldproblem i ny fotobok

FORSKNING I en ny fotobok visualiserar forskaren och...
28 augusti, 2023