25 maj, 2022

Fackmedlemmar kampanjar inför valet

FÖRBUNDET Under våren har Akademikerförbundet SSR:s valkampanj Uppdrag välfärd dragit i gång. Inför valet jobbar totalt 133 fackliga ledare runt om i landet med olika aktiviteter för att presentera krav till de politiska partierna.

Megafon. Foto: Getty

Bild: Getty

Susanne Silverkraft, distriktsordförande i Västernorrland och Örnsköldsvik, är en av de som anmält sig för att jobba med kampanjen. Hon ordnar medlemsluncher i föreningen i Örnsköldsvik för att samla in medlemmars synpunkter och vilka frågor som de vill att förbundet tar vidare till politikerna.

Susanne Silverkraft, Akademikerförbundet SSR:s distriktsordförande i Västernorrland och Örnsköldsvik– När vi sammanställt vad medlemmarna vill kommer vi bjuda in lokalpolitikerna till en ny lunch där de får träffa representanter från den lokala förbundsstyrelsen för att prata mer om hur de kan ta frågorna vidare, berättar hon.

Planen är också att skriva insändare till i tidningen och lobba för att få i gång medarbetare och börja prata om ämnet även på arbetsplatserna.

– Det är viktigt att påminna politikerna om att satsa även på sådant som inte är lagstadgat, att satsa på förebyggande arbete i samarbete mellan region, stat och polis. Det är så vi kan göra skillnad på riktigt, säger Susanne Silverkraft.

80 mil söderut, närmare bestämt i Jönköping, jobbar Amanda Nygren, facklig sekreterare och huvudskyddsombud, med valkampanjen i sin kommun.

– Jag kontaktar personer inom professionen och medlemmar som har detaljerad kunskap om de här frågorna för att se vilka behov som finns. Jag kommer också att höra med förtroendevalda om vad de ser att arbetsgivare i kommunen behöver göra, säger hon.

Även här är planen att skriva insändare i tidningen, men också att driva frågorna vidare i samverkan med arbetsgivare och politiker, för att låta dem ta del av de ställningstaganden som görs. Amanda Nygren hoppas att fler ska engagera sig och anmäla sig för att jobba med kampanjen, då hon i dagsläget är den enda i Jönköping som jobbar med den.

Amanda Nygren, facklig sekreterare och huvudskyddsombud i Jönköpings kommun– Det hade varit ett guldläge om flera engagerade sig så att vi tillsammans kan förbättra våra medlemmars arbetsvillkor, som till exempel våra socialsekreterare som jobbar med barn och unga där vi har hög personalomsättning och hög arbetsbelastning, säger hon.

Susanne Silverkraft hoppas att arbetet ska väcka större debatt kring frågan om förbyggande socialt arbete, även på politisk nivå.

– Målet är att de här frågorna ska finnas med på politikernas agendor trots att det inte är så kallat ”valfläsk” som man vinner val på. Satsar vi inte nu kommer det bara innebära ännu mer mänskligt lidande och kosta oss socioekonomiskt, säger Susanne Silverkraft.

Läs mer >> Akademikerns läsare: Sjukvård viktigaste valfrågan

Annica Ögren

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Stor risk för fler varsel i vår – anställda i privat...

ARBETSMARKNAD Vart fjärde företag uppger att det finns r...
2 mars, 2023