26 april, 2022

Akademikerns läsare: Sjukvård viktigaste valfrågan

VAL 2022 Sjukvård, följt av skola och miljö. Det är de viktigaste valfrågorna, enligt Akademikerns läsare. ”Arbetsmiljöfrågor behöver prioriteras.”

Sjukvård är den fråga som flest läsare har kryssat i som viktigaste valfråga.

Sjukvård är den fråga som flest läsare har kryssat i som viktigaste valfråga.

Foto: Getty

Nästan 16 procent av läsarna som svarat har markerat sjukvården som viktigaste fråga inför höstens val. Det framkommer i den enkät som Akademikern skickade ut förra veckan. ”Vårdpersonalens arbetsmiljö är mycket dålig och sjuksköterskor och barnmorskor har sagt upp sig en masse”, skriver en läsare.

En annan konstaterar att patienterna drabbas när personalen i sjukvården går på knäna på grund av bristande resurser. En medlem som jobbar i socialtjänsten lyfter arbetsmiljön för vårdanställda: ”Vårdfrågorna är de som är allra viktigast. Vården måste vara jämlik oavsett var i landet man bor. Arbetsmiljöfrågor och löner inom vården behöver prioriteras”

Den näst viktigaste frågan för Akademikerns läsare är skolan, som valts av drygt 14 procent. ”En bra skola minskar utanförskap”, konstaterar en läsare.”En av de viktigaste frågorna är skola och stöd till ungdomar som mår dåligt. Skolans betygssystem och de orimliga krav som ställs på dagens ungdomar måste förändras. Dessa överkrav gör våra barn sjuka”, skriver en kurator som jobbar inom hälso- och sjukvården. En medlem som jobbar på Försäkringskassan efterlyser satsningar för att fler elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg: ”Att man helt offrar så många barn i skolan som går ut utan betyg är en skam för Sverige. Är väl inte konstigt att gängkriminalitet ses som ett alternativ för unga när de märker att de ändå inte räknas i skolan.”

"Gängkriminaliteten har blivit värre vilket är varför jag anser att vi behöver fokusera på integration"

Kurator

Nästan 12 procent av läsarna har kryssat i miljö och klimat som viktigaste valfråga. Flera konstaterar att utan en planet att leva på spelar övriga frågor ingen roll och en medlem som jobbar som ekonom slår fast att klimatet är den enskilt viktigaste frågan globalt i vår tid.

En samhällsvetare oroar sig över det minskande intresset för klimatfrågorna: ”Djupt oroad över det minskade (politiska) intresset för miljö- och klimatfrågor. Vi måste förstå att utan ett intensifierat klimatarbete finns det snart inte något fungerande välfärdssamhälle kvar. Klimat och välfärdsfrågor hänger ihop!”

En annan samhällsvetare efterlyser fackföreningarnas arbete för klimatet: ”Ska den fackliga rörelsen vara en legitim part på arbetsmarknaden måste den aktivt engagera sig i denna fråga som påverkar arbetsmarknaden både idag och imorgon.”

”Miljöfrågan är en tickande bomb som jag upplever underskattas till förmån för att vi ska kunna leva som vanligt”, skriver en anställd i Svenska kyrkan.

Och en kurator som arbetar inom hälso- och sjukvården konstaterar: ”Som pappa måste jag prioritera miljö och klimat för en hållbar framtid för mina barn”.

Därefter lyfts frågor om integration, lag och ordning samt vinster i välfärden som viktiga.

”Gängkriminaliteten har blivit värre vilket är varför jag anser att vi behöver fokusera på integration”, skriver en kurator.

En socionom skriver: ”Önskar att något parti vågade höja skatten och göra något åt skola och vård”. ”New public managementandan och ’det fria valet’ inom offentlig verksamhet har varit en katastrofal resa där privata aktörer gjort sig en förmögenhet på skattemedel”, skriver en annan socionom.

Det förebyggande arbetet efterlyses när det gäller flera valfrågor, bland annat skolan, integration och lag och ordning. En socionom önskar mer resurser till förebyggande arbete med barn, unga och familjer för att förhindra utanförskap. En medlem som jobbar i Kriminalvården efterlyser, i stället för att fler spärras in, ”…fler behandlingsinsatser, fler dömda till frivård och mer förebyggande åtgärder långt innan någon lagförs för första gången”.

"Önskar att något parti vågade höja skatten och göra något åt skola och vård"

Socionom

Andra viktiga valfrågor som nämns i fritextsvaren är försvaret, löner och sex timmars arbetsdag.

Akademikerns läsare består av samhällsvetare som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR. De arbetar kommunalt, regionalt, statligt, privat samt i ideell sektor. Drygt 3 700 personer har svarat på enkäten.

Annika Clemens

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023


Läs även

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Krönika: Tack, Maria Mindhammar!

KRÖNIKA 4500 tjänster bort och en generaldirektör ...
12 september, 2023

Nya sätt att arbeta krävs för att stoppa bidragsbrotten

VÄLFÄRDSBROTT Nästan 15 miljarder kronor per år betalas ...
6 september, 2023