Efter förhandlingsmötet: Staffanstorp utreder arbetsmiljön

ARBETSMILJÖ ”Vi hade ett bra samtal”, säger Mikael Smeds Akademikerförbundet SSR:s chefsjurist. Han tycker att kommunledningen i Staffanstorp lyssnade och tog till sig vid dagens förhandlingsmöte.

Staffanstorps kommun och Mikael Smeds Foto Staffanstorps kommun, Akademikerförbundet SSR

"De erkände att de hade kunnat göra mer för att hantera de oklarheter som uppstod", säger Akademikerförbundet SSR:s chefsjurist Mikael Smeds om mötet i Staffanstorp.

Foto: Staffanstorps kommun, Akademikerförbundet SSR

– Vi vill medverka till att de kan göra rätt i framtiden, säger Mikael Smeds

Dagens förhandling gällde Staffanstorps kommunstyrelses beslut om kvotflyktingstopp den 23 mars. Ett beslut som strider mot lagstiftningen. Det skapade en svår arbetssituation för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar på kommunen. Förbundet tycker att kommunledningen borde ha gett de anställda beskedet att kommunstyrelsens beslut inte skulle verkställas.

– De erkände att de hade kunnat göra mer för att hantera de oklarheter som uppstod, säger Mikael Smeds och fortsätter.

– Politiker tänker inte bara på den kommunala verksamheten. De följer också ett partiprogram och en ideologi, medan tjänstemän är tvingade att följa lagstiftningen. Det kan uppstå konflikter mellan de här två sfärerna. Man måste ha en förberedelse för att det kan ske. Det tycks kommunen inte ha haft i det här läget, trots att kommunen haft liknande beslut tidigare. De tog själva upp det här med att neka ekonomiskt bistånd till återvändande IS-terrorister och ett politiskt beslut om slöjförbud för barn i förskola och grundskola som var aktuellt för några år sedan. Så kanske särskilt Staffanstorp behöver ha den här uppmärksamheten.

Förbundet yrkade också på att kommunen skulle vidta arbetsmiljöåtgärder, göra en risk- och konsekvensanalys, för att säkerställa att de anställda inte utsätts för ohälsa och stress på grund av oklarheterna.

– Kommunledningen svarade att de redan inlett ett sådant arbete. De delade med sig av rådata från en arbetsmiljöundersökning på socialtjänsten som kom i förrgår. De skulle börja tolka resultaten, säger Mikael Smeds.

– Vi kommer att göra en uppföljning under hösten för att se arbetsmiljöutvärderingen leder till, fortsätter han.

Akademikerförbundet SSR påpekade också att kommunstyrelsens beslut och uppmaning till tjänstemännen att trotsa lagen kan få negativa följer för Staffanstorps möjligheter att attrahera personal och därigenom på längre sikt påverka de anställdas arbetsförhållanden.

Akademikern har sökt Staffanstorps kommundirektör Per Almström som också medverkade på dagens förhandlingsmöte samt Staffanstorps kommunstyrelses ordförande Christian Sonesson (M) som var med och fattade beslutet om kvotflyktingstopp för en kommentar, men inte fått något svar.

Läs mer >> ”Kommunledningen borde klargjort vad som gäller”
”Oacceptabelt att uppmana tjänstemän till lagtrots”

Stefan Karlsson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023