22 november, 2022

Drickandet ökar bland äldre – “Växande samhällsproblem”

FOLKHÄLSOVETARE Samtidigt som vi lever allt längre har drickandet bland de äldsta åldersgrupperna ökat. Nu bjuder Länsstyrelsen i Jönköping in till konferens på temat äldre och alkohol.

Samtidigt som vi lever allt längre har drickandet bland de äldsta åldersgrupperna ökat.

Äldre idag dricker mer än tidigare generationer. Länsstyrelsen i Jönköping anordnar konferens för att höja kunskapen och i förlängningen stärka folkhälsan.

Foto: Getty

Den 30 november anordnar Länsstyrelsen i Jönköping tillsammans med Systembolaget och Region Jönköpings län en konferens med fokus på alkohol och äldre.

– De äldsta åldersgrupperna dricker mer alkohol i dag i jämförelse med tidigare generationer. Samtidigt ökar känsligheten för alkoholens effekter med ökande ålder. Eftersom andelen äldre i samhället ökar är detta ett växande samhällsproblem – något som gör att personal inom såväl kommunala som regionala verksamheter kan ställas inför nya utmaningar.

Målgruppen är personal inom primärvård och kommunala och regionala verksamheter, och med 250 anmälda finns ett stort engagemang och intresse för frågan, säger Elin Undevall, folkhälsovetare och samordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Elin Undevall, folkhälsovetare och samordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Elin Undevall

Varför har drickandet bland äldre ökat?

– Dels kan det ha att göra med ett förändrat konsumtionsmönster i samhället över lag. Vi har i Sverige mer och mer anammat en medelhavskultur med ett ökat vardagsdrickande. Dels har äldre idag ett annat livsstilsmönster och en annan köpkraft än tidigare generationer. För vissa äldre kan en ökad konsumtion även vara kopplat till ensamhet eller sorg, till exempel efter en nära anhörig som gått bort.

Behovet av mer kunskap och strategier kring hur man kan bemöta till exempel riskbruk hos en äldre målgrupp har ökat bland personal inom kommun och regioner, säger Elin Undevall.

– Det kan vara svårt och känsligt att lyfta frågan om alkoholvanor och riskbruk, och många som jobbar i offentlig sektor som har kontakt med en äldre målgrupp vill ha hjälp och stöd i detta. Hur uppmärksammar man problematiken och informerar om alkoholens skadeverkningar på ett sätt som mottagaren kan ta till sig?

Förhoppningsvis kan konferensen bidra till mer kunskap och inspirera till vidare arbete med frågorna på hemmaplan, säger hon.

– Då äldre är känsligare för alkoholintag och i hög grad står på medicinering som kan interagera med alkohol är det viktigt att informera om hälsoriskerna förenade med alkoholintag. Att uppmärksamma skadliga alkoholvanor i ett tidigt skede är centralt, och här har personal inom kommunala och regionala verksamheter en viktig uppgift.

– Kan vi bidra med kunskap för att få dem att känna sig tryggare med att prata om och informera om alkohol gentemot äldre kan vi vinna mycket, både på individ- och samhällsnivå, avslutar Elin Undevall.

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024

Ligger du rätt i lön? Kolla senaste statistiken

Dags att förhandla om din lön? Här är färsk lönestatistik för olika...
14 maj, 2024


Läs även

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Karriärvecka förbereder studenter för framtiden

KARRIÄR Nu bjuder förbundet åter in till digitala ...
29 mars, 2022

Tuff arbetsmarknad för beteende-. hälso- och samhäll...

ARBETSMARKNAD Vissa av Akademikerförbundet SSR:s yrkesgr...
30 september, 2021

Uppdrag: Att öka folkhälsan

KARRIÄR Som barn fick Mathias Angelin kämpa för at...
26 november, 2020