30 september, 2021

Tufft för beteende-, hälso- och samhällsvetare

ARBETSMARKNAD Beteendevetare, hälsovetare och samhällsvetare får en fortsatt tuff arbetsmarknad. Socionomer och personalvetare har det lättare. Det visar Sacos rapport om akademikeryrkenas framtidsutsikter de närmaste fram åren.  

Anställningsintervju. Foto: Getty.

Rapporten "Framtidsutsikter – Var finns jobben om fem år" bygger på de olika Saco-förbundens bedömningar av arbetsmarknaden för deras yrkesgrupper.

Foto: Getty

Sacos rapport Framtidsutsikter – Var finns jobben om fem år?

  • Stor konkurrens om jobben: Beteendevetare, hälsovetare och samhällsvetare
  • Balans: Personalvetare
  • Liten konkurrens om jobben: Socionom, diakon.

Läs hela Saco-rapporten.

Göran Arrius Sacoordförande. Foto: Saco

– Situationen för nyexaminerade beteendevetare, hälsovetare och samhällsvetare är inte ny. Den har varit tuff under många år. Det är populära utbildningar som många läser, samtidigt som de ofta konkurrerar om samma jobb som andra grupper, skriver Sacoordförande Göran Arrius i ett mejlsvar.

Nyutexaminerade beteendevetare får, enligt rapporten, en relativt svår arbetsmarknad framöver. Det kan dröja innan de får en fast anställning på en kvalificerad tjänst. Konkurrensen kommer troligen inte att minska de närmaste fem åren. För yrkeserfarna beteendevetare med bred kompetens ser det bättre ut.

Nyutexaminerade samhällsvetare har också en tuff arbetsmarknad och kan ha svårt att få fast anställning efter examen. Första jobbet blir ofta en tidsbegränsad anställning, som till exempel handläggare eller utredare. För yrkeserfarna samhällsvetare är konkurrensen inte lika hård.

Fler hälsovetare utbildas än vad som efterfrågas

Hälsovetare är ett relativt nytt yrke på arbetsmarknaden.  Enligt rapporten utbildas det just nu fler än vad som efterfrågas. Nyutexaminerade hälsovetare får räkna med stor konkurrens om jobben och kan ha svårt att få en varaktig tjänst med relevanta arbetsuppgifter. Yrkeserfarna hälsovetare har det lättare, men konkurrensen om jobben är tuff även för dem.

– Det kommer inte ändras så länge antalet utbildningar och antalet nyexaminerade inte förändras, skriver Sacoordförande Göran Arrius.

Stor efterfrågan på yrkeserfarna socionomer

Socionomer spås i rapporten få en fortsatt god arbetsmarknad. Det finns en stor efterfrågan på yrkeserfarna socionomer inom offentlig förvaltning. Allt fler socionomer anställs också inom den privata sektorn.

– Socionomer har generellt en god arbetsmarknad och vi ser ingen vikande trend i det. Sett över en något längre period än fem år kommer prognosen förmodligen att övergå till balans för nyexaminerade, skriver Göran Arrius.

Personalvetare har en arbetsmarknad där det råder balans, men den är också väldigt konjunkturkänslig.

– Efterfrågan minskar under lågkonjunkturer när rekryteringsbehoven minskar, skriver Göran Arrius.

Trots ökad arbetslöshet under pandemin ser framtiden ljus ut för flertalet akademiker. Bäst jobbchanser har de som kan tänka sig en karriär inom offentlig sektor.

Hur ska då blivande studenter eller personer som vill byta bana tänka? Hur stor vikt ska de lägga på Sacos jobbprognoser när de väljer inriktning?

– Man ska inte välja bort en utbildning på grund av hård konkurrens. Det är viktigare att välja något man är brinner för och är intresserad av. Annars kanske du måste hoppa av utbildningen och byta spår igen, säger Malvina Kummu, professionsombudsman för samhällsvetare på Akademikerförbundet SSR.

– Man får tänka på vad som väger tyngst. Är man verkligen intresserad av ett ämne så kanske det är värt att ta risken, säger Marica Rostedt, professionsombudsman för socionomer och folkhälsovetare på Akademikerförbundet SSR.

Fotnot: Sista ansökningsdag till vårens universitets- och högskoleutbildningar är den 15 oktober.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Professorn: Alla yrken kommer att påverkas av AI

AI Professor Fredrik Heintz varnar för turbul...
16 maj, 2023

Växande köer för att slippa skuldfällan – ”Mån...

EKONOMI Stigande räntor och inflation blev en käft...
9 maj, 2023

Arbetslösa i Södermanland lockas till jobb i norr

ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen startar ett projekt för...
8 maj, 2023

Arbetsförmedlingen varslar 320 beslutshandläggare

ARBETSFÖRMEDLING Nu varslar Arbetsförmedlingen samtliga bes...
2 maj, 2023