3 mars, 2020

Detta gäller vid befarad coronasmitta på jobbet

Vad gäller för den som kommer hem från norra Italien om arbetsgivaren inte vill riskera spridning av coronavirus på arbetsplatsen? Eller om barnens skola uppmanar dem som varit i Alperna på sportlovet att stanna hemma? Akademikerförbundet SSR:s förbundsjurist Mikael Smeds ger dig svaren.

mikael_smeds

Mikael Smeds, förbundsjurist, svarar på frågor om vad som gäller om arbetsgivaren vill undvika smittspridning av coronaviruset.

SANDRA JOHNSON

Kan arbetsgivaren stänga av mig från jobbet om jag har varit på resa i norra Italien?

– Ja. Det är lite olika beroende på var man arbetar. I kommuner och regioner finns det reglerat i kollektivavtalet att arbetsgivaren kan stänga av medarbetare för att hindra smitta, men då med bibehållen lön. I privat sektor är det sällan reglerat i kollektivavtal, men om arbetsgivaren klargör att man inte får komma till jobbet för att undvika eventuell smittspridning ska det vara med bibehållen lön, säger Mikael Smeds.

Om jag har bokat en resa till norra Italien sedan tidigare, kan arbetsgivaren stoppa mig från att åka?

– Nej. Det är en stenhård huvudregel: Det du gör på din fritid har arbetsgivaren inte med att göra. Om man har fått semester och arbetsgivaren inte vill att man kommer till jobbet efter semestern på grund av resmålet är det en typ av arbetsbefrielse som gäller. Men den måste vara välavvägd och får inte ändra karaktär till en form av bestraffning.

Om mina barns skola meddelar att barnen måste stanna hemma efter en resa till exempelvis norra Italien på sportlovet, har jag rätt att vabba då?

– Nej. Om barnet inte är sjukt och skolan stoppar det från att komma, då får man nog ta ut föräldrapenning. Men jag skulle ändå ansöka om vab, för det finns en risk att barnet är smittat även om inga symptom har visat sig än.

Om jag har en underliggande sjukdom och är rädd för att bli smittad på mitt jobb, har jag rätt att sjukskriva mig då?

– Nej. Man kan inte avgöra det själv. För den typen av förebyggande åtgärd behöver man föra dialogen dels med arbetsgivaren och dels med läkare som kan bedöma risken på din arbetsplats. Om man får läkares yttrande kan saken hamna i annat läge, då kan det bli aktuellt med sjuklön.

Samtidigt som Akademikerförbundet SSR delar SKR:s uppfattning att det är bra att förhindra smittspridning kan det bli ett problem om många stängs av från arbetet, säger Mikael Smeds.

– Om det ökar i omfattning blir det allt färre på arbetsplatsen som ska hålla i gång verksamheten, hur hanterar man det? Är verkligen avstängning bästa metoden? Även om det är bra att bekämpa smittspridning kanske det inte riktigt funkar på arbetsplatsen.

Många kommuner håller på att förbereda sig för hur verksamheten ska hållas i gång om många medarbetare stannar hemma, berättar Mikael Smeds.

– På många håll finns redan planer och det tycker vi är bra. Även SKR och Arbetsgivarverket har gett ut riktlinjer och diverse policydokument.

Annika Clemens

Läs även

Oro för minskat bistånd – då spelar fackföreningar e...

BISTÅND Biståndsorganisationer befarar minskade an...
23 september, 2022

De kämpar för att få fler att engagera sig fackligt

FÖRBUNDET Falu kommun lokalförening får stöttning av...
20 september, 2022

Akademikerförbundet SSR: "Inflationen kan inte styra...

LÖN När inflationen rusar och priserna stiger ...
19 september, 2022

Heike Erkers: ”Vi kommer att kämpa för ett inkludera...

POLITIK De sista rösterna har räknats och maktskif...
15 september, 2022