24 augusti, 2023

Brå: Mer effektivt att förebygga brott lokalt

LAGSTIFTNING När mer ansvar för att förebygga brott läggs på kommunerna är Brå en nyckelspelare. Myndigheten ska bistå med utbildning och ekonomiskt stöd – men räcker det för att kompensera för kommunernas olika förutsättningar?

Karin Svanberg på Brå är positiv till den nya lagen som ger kommunerna mer ansvar för brottsförebyggande arbete. Foto: Brå/Getty

Från och med 1 juli i år ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. En milstolpe, menar Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

– Det här betyder att vi kan börja jobba mer kunskapsbaserat och mindre utifrån gissningar. Det brottsförebyggande arbetet måste ske lokalt för att bli mer träffsäkert – det är ju kommunerna själva som är experter på sitt område och vilka eventuella problem som finns. Man kan inte lägga en generell problembild som smetas ut över hela landet eftersom det ser väldigt olika ut i olika kommuner.

Hur ska det här leda till färre brott?

– Genom att jobba tillsammans på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt kan vi vässa det brottsförebyggande arbetet. Brå:s uppskattning är att varje kommun, oavsett storlek, behöver ha en samordnare på minst 50 procents tjänst för att klara det. Men det krävs engagemang från kommunledningen och en vilja att ge samordnaren goda förutsättningar. Ju mindre kommun desto knepigare kan det vara att avsätta resurserna som krävs, dessutom kan det vara svårare att få tag i rätt kompetens.

Läs också ›› Akademikerförbundet SSR: ”Lagen inte tillräckligt skarp”

Karin Svanberg framhåller dock att Brås uppdrag är att hjälpa till med både ekonomiskt stöd och kompetenshöjande insatser för att stötta kommunerna i sitt brottsförebyggande arbete.

– Vissa kommuner med hög brottslighet jobbar redan aktivt med detta, medan andra har ett stort arbete framför sig för att nå upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer på kommunerna. Vi erbjuder olika former av stöd, till exempel en webbaserad grundutbildning, workshops och erfarenhetsutbyten. Dessutom kan man söka ekonomiskt stöd från oss för brottsförebyggande insatser.

Många kommuner har låg brottslighet – hur berör detta dem?

– Alla kommuner har nu krav på sig att jobba i enlighet med den nya lagstiftningen. Det är ett arbete som måste göras. Har man låg brottslighet kanske det snarare handlar om att bibehålla tryggheten och förebygga en negativ utveckling. Vi vill inte ha ett brottsförebyggande arbete som ser likadant ut över hela landet, utan varje kommun utgår från sin egen lägesbild. Drivkraften bör alltid vara att jobba brottsförebyggande för invånarnas skull – inte bara för att leva upp till lagkraven.

Kommuner runt om i landet kämpar med ekonomin – hur ska detta arbete kunna prioriteras i praktiken?

– Man kan dels söka medel av oss, dels jobba i samverkan med andra aktörer som har resurser att sätta in. Dessutom får alla kommuner ett generellt statsbidrag som beräknas per invånare. Att via en samordnare arbeta kunskapsbaserat och i samverkan för att förebygga brott tror vi är en effektiv resursanvändning, som ger stor effekt.

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Krönika: Tack, Maria Mindhammar!

KRÖNIKA 4500 tjänster bort och en generaldirektör ...
12 september, 2023