24 augusti, 2023

Brå: Mer effektivt att förebygga brott lokalt

LAGSTIFTNING När mer ansvar för att förebygga brott läggs på kommunerna är Brå en nyckelspelare. Myndigheten ska bistå med utbildning och ekonomiskt stöd – men räcker det för att kompensera för kommunernas olika förutsättningar?

Karin Svanberg på Brå är positiv till den nya lagen som ger kommunerna mer ansvar för brottsförebyggande arbete. Foto: Brå/Getty

Från och med 1 juli i år ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. En milstolpe, menar Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

– Det här betyder att vi kan börja jobba mer kunskapsbaserat och mindre utifrån gissningar. Det brottsförebyggande arbetet måste ske lokalt för att bli mer träffsäkert – det är ju kommunerna själva som är experter på sitt område och vilka eventuella problem som finns. Man kan inte lägga en generell problembild som smetas ut över hela landet eftersom det ser väldigt olika ut i olika kommuner.

Hur ska det här leda till färre brott?

– Genom att jobba tillsammans på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt kan vi vässa det brottsförebyggande arbetet. Brå:s uppskattning är att varje kommun, oavsett storlek, behöver ha en samordnare på minst 50 procents tjänst för att klara det. Men det krävs engagemang från kommunledningen och en vilja att ge samordnaren goda förutsättningar. Ju mindre kommun desto knepigare kan det vara att avsätta resurserna som krävs, dessutom kan det vara svårare att få tag i rätt kompetens.

Läs också ›› Akademikerförbundet SSR: ”Lagen inte tillräckligt skarp”

Karin Svanberg framhåller dock att Brås uppdrag är att hjälpa till med både ekonomiskt stöd och kompetenshöjande insatser för att stötta kommunerna i sitt brottsförebyggande arbete.

– Vissa kommuner med hög brottslighet jobbar redan aktivt med detta, medan andra har ett stort arbete framför sig för att nå upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer på kommunerna. Vi erbjuder olika former av stöd, till exempel en webbaserad grundutbildning, workshops och erfarenhetsutbyten. Dessutom kan man söka ekonomiskt stöd från oss för brottsförebyggande insatser.

Många kommuner har låg brottslighet – hur berör detta dem?

– Alla kommuner har nu krav på sig att jobba i enlighet med den nya lagstiftningen. Det är ett arbete som måste göras. Har man låg brottslighet kanske det snarare handlar om att bibehålla tryggheten och förebygga en negativ utveckling. Vi vill inte ha ett brottsförebyggande arbete som ser likadant ut över hela landet, utan varje kommun utgår från sin egen lägesbild. Drivkraften bör alltid vara att jobba brottsförebyggande för invånarnas skull – inte bara för att leva upp till lagkraven.

Kommuner runt om i landet kämpar med ekonomin – hur ska detta arbete kunna prioriteras i praktiken?

– Man kan dels söka medel av oss, dels jobba i samverkan med andra aktörer som har resurser att sätta in. Dessutom får alla kommuner ett generellt statsbidrag som beräknas per invånare. Att via en samordnare arbeta kunskapsbaserat och i samverkan för att förebygga brott tror vi är en effektiv resursanvändning, som ger stor effekt.

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024