19 januari, 2022

Arbetsmarknadens parter: Den svenska modellen mår bra

AVTAL Kollektivavtalens framtid är ljus och den svenska modellen mår bra, men det finns utmaningar. Det konstaterade PTK, LO och Svensk Näringslivs representanter när frågan stod i centrum vid Afa, Alecta, AMF och Avtalats webbinarium på onsdags förmiddagen.

Martin Wåstfelt, PTK, Torbjörn Johansson LO och Martin Dahl Svenskt Näringsliv

Martin Wästfelt, förhandlingschef för Unionen och ordförande för PTK:s förhandlingsgrupp, Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO, och Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv

Camilla Svensk, Fredrik Sandin Carlson, Sören Andersson

– Det unika i Sverige är att kollektivavtalen organiserar så många, sade historikern och författaren Gunnar Wetterberg vid webbinariet som hade rubriken Pandemin, pengarna och kollektivavtalen.

Han gav en historisk exposé om 1938 års Saltsjöbadsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som lade grunden till den svenska modellen och fungerade som ett sätt att stabilisera arbetsmarknaden, vilket också bidragit till att göra Sverige till ett framgångsrikt industriland.

– Bra, men det finns hot från klåfingriga politiker. EU:s minimilöner utmanar modellen, svarade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson på frågan om hur den svenska modellen mår idag.

Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringslivs, höll med och lyfte fram arbetsmarknadsparternas överenskommelse om Las, omställning och anställningstrygghet som ett exempel på att den svenska modellen fortfarande fungerar.

Om kollektivavtalens legitimitet påverkas när tjänstemannafackens medlemsantal ökar och LO-fackens minskar diskuterades också.

– Människors tilltro är avgörande. Det är ett jättebekymmer att LO har så låg organisationsgrad, sade Torbjörn Johansson.

– Tjänstemannafacken har ökat sitt medlemsantal. Vi ska samtidigt komma ihåg att tjänstemännen blivit fler i samhället och om man ser på organisationsgraden så har den bara ökat lite, sade Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingsgrupp.

Svenskt Näringslivs representant höll med om att modellen bygger på legitimitet och att det är svårt att ha en förhandling med ett fackförbund som bara företräder 10 procent av arbetstagarna.

– Det allra viktigaste är att vi fortsätter att leverera löneökningar. Pensions- och trygghetsfrågorna är också viktiga. Vi måste lyckas anpassa systemet efter att vi lever allt längre, sade Martin Wästfelt från PTK.

LO:s representant höll delvis med.

– Skillnaden för oss är att vi har svårt att få arbetare att orka ända fram till 65 år, då är det svårt att säga att de ska jobba till de blir  67 år, sade Torbjörn Johansson.

Debatten avslutades i enighet.

– Jag tror den svenska modellen kommer överleva. Jag är ganska hoppfull om framtiden även om finns bekymmer, sade LO:s Torbjörn Johansson.

– Jag delar också den bilden. Men vi får inte slå oss för bröstet för det. Vi måste ständigt kämpa. Det krävs uthållighet, sade Martin Wästfelt från PTK.

– Den svenska modellen är bra för Sverige, men den måste utvecklas, avslutade Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022