27 februari, 2023

Anställda: Rättssäkerheten brister i Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN Var fjärde anställd i Kriminalvården tycker inte att verksamheten är rättssäker, enligt en undersökning bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. Tre av fyra upplever för hög arbetsbelastning och stressnivån är hög.

Många av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Kriminalvården upplever att de inte kan utföra ett rättssäkert arbete. Lars Jonsson, Saco-S, tror att det är en konsekvens av hög arbetsbelastning.

En undersökning bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i Kriminalvården, varav de flesta arbetar i frivården, visar att så många som 25 procent av anser att verksamheten inte kan bedrivas enligt lagstiftningens intentioner. Var fjärde anställd svarar nej på frågan om de klarar kvaliteten och rättssäkerheten. 12 procent svarar att de inte vet och bara 63 procent svarar ja på frågan.

Samtidigt upplever 73 procent av de anställda att arbetsbelastningen är så hög att de inte hinner, eller knappt hinner, med sina arbetsuppgifter. Den vanligaste konsekvensen som uppges är ökad stress. 71 procent bedömer också att arbetsbelastningen har ökat på senare tid.

Man känner sig otillräcklig, man gör de moment man ska, men väldigt fort och kanske utan att reflektera.

Lars Jonsson, Saco-S

För Lars Jonsson, ordförande i Saco-S i Kriminalvården, är den höga arbetsbelastningen ett bekant ämne som det talas mycket om bland medlemmarna.

– Hela Kriminalvården växer så det knakar och inom frivården har det varit en otrolig utveckling de senaste åren, med mycket ny lagstiftning och stor personalomsättning.

Hög personalomsättning bidrar i sig ytterligare till den höga arbetsbelastningen, enligt Lars Jonsson.

– När många slutar blir det mer arbete för dem som är kvar när nya medarbetare ska läras upp.

En hög arbetsbelastning kan också hänga ihop med känslan av att inte kunna hålla kvaliteten i verksamheten, säger Lars Jonsson.

– Man känner sig otillräcklig, man gör de moment man ska, men väldigt fort och kanske utan att reflektera. Om man har en stor mängd ärenden kan i alla fall känslan infinna sig av att det inte är rättssäkert.

Undersökningen, som är gjord av Novus, visar också att närmare hälften av de anställda (46 procent) har utsatts för otillåten påverkan. Det kan handla om att klienter har försökt påverka dem att fatta ett visst beslut, exempelvis att låta bli att polisanmäla händelser.

En del av förklaringen till att det har blivit vanligare med otillåten påverkan är, enligt Lars Jonsson på Saco-S, att personalen har uppmärksammats på fenomenet och uppmanats att anmäla.

Var femte anställd har utsatts för hot eller våld på jobbet och av dem uppger en fjärdedel att de inte har fått stöd från arbetsgivaren, enligt samma undersökning.

Saco-S-klubben ska ta upp frågorna med Kriminalvårdens ledning under våren. Enligt Lars Jonsson behöver flera frågor lyftas, bland annat arbetsmiljö och lön.

– Lönemässigt har vi inte hängt med våra konkurrenter. Lönenivåerna påverkar också personalomsättningen som i sin tur medför högre arbetsbelastning och påverkar arbetsmiljön.

Annika Clemens

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Stor risk för fler varsel i vår – anställda i privat...

ARBETSMARKNAD Vart fjärde företag uppger att det finns r...
2 mars, 2023