Rehabilitering

Akademikern
Foto: Mostphotos. Nyårsraketer i Luleå.

Akademikerns raketer: populäraste artiklarna 2016

Stress och psykiska (o)hälsa. Det var de ämnen som ni allra helst läste om 2016. Akademikern summerar året med de populäraste artiklarna.
Akademikern
Akademikern
Socialförsäkringsministern sa på tisdagen ja till parternas förslag för att minska de höga sjuktalen. Medlemmarna ska märka av ett tydligare arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljö
Akademikern
Foto: Mostphotos.

Behåll lugnet efter semestern

Äntligen utvilad efter semestern? Försök att hålla kvar den känslan – var fjärde akademiker har under det senaste året stannat hemma från jobbet på grund av stress.
Psykisk hälsa
Akademikern
Jobbet gjorde Palle Storm sjuk. Och sedan frisk. En chef som agerade, rimlig arbetsbörda och kollegor som lyssnade blev vägen upp.
Arbetsmiljö
Akademikern
Foto: Mostphotos. En organisation som drivs gemensamt av fack och arbetsgivare med fokus på att hjälpa långtidsjukskrivna tillbaka till arbetet är en bättre väg att gå än att arbetsgivarna får betala mer för de sjuka, anser Akademikerförbundet SSR.

Så ska långtidssjukskrivna få hjälp tillbaka

Inrätta en partsgemensam organisation som ska hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Det föreslår Akademikerförbundet SSR som svar på regeringens önskan om att arbetsgivare ska stå för en större del av utgifterna vid sjukskrivningar. Men arbetsgivarorganisationen SKL är skeptisk.
Psykisk hälsa
Akademikern
Tusentals känner sig svedda av jobbet. För att vända ohälsan kommer nu nya satsningar. Utmaningen blir att göra dem till naturliga inslag i vardagen.
Psykisk hälsa
Akademikern
Malin Unestål på företagshälsovården hjälper arbetsplatser att lyfta blicken från individ till organisation. Med förebyggande insatser behöver ingen bli sjuk på jobbet.
Psykisk hälsa
Akademikern
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar snabbast bland akademiker. Tusentals blir svedda av jobbet. Nu kommer satsningarna som lyfter blicken från individ till organisation. Det är arbetsmiljön, inte individen, som ska förändras.
Psykisk hälsa
Akademikern
Alla HR-chefer vill satsa på hälsofrämjande åtgärder som fungerar. Ändå avgör ofta slumpen vilka insatser de lägger pengar på.
HR
Akademikern
Hur påverkar psykisk ohälsa arbetsförmågan? Och vad behöver chefer lära sig för att stötta anställda? Forskaren Monica Bertilsson och hennes team ska rusta cheferna för framtidens arbetsplatser.
Psykisk hälsa