13 september, 2016

Utbildning ska förebygga trakasserier

Hur planerar du dina möten? Hur mår klienten? Det är frågor som ska tas upp i Arbetsförmedlingens nya utbildning om otillåten påverkan. – Säkerhet är något vi gör i vardagen, säger Robert Hansson, tillförordnad sektionschef för säkerhetsenheten på Arbetsförmedlingen.

5345439-businesswoman-interviewing-male-candidate-for-job

This is the CAPTION for 56242

I förra veckan kom Brottsförebyggande rådet med en rapport om otillåten påverkan. Arbetsförmedlingen är en av de 13 myndigheter som ingår i undersökningen, och har varit involverade i processen sedan våren 2015. Utifrån rapporten ska Arbetsförmedlingen nu ta fram en utbildning om hur medarbetare kan hantera och bemöta otillåten påverkan som trakasserier, hot och våld. Robert Hansson, tillförordnad sektionschef för säkerhetsenheten på Arbetsförmedlingen, menar att mycket går att förebygga.

– Titta på vad du känner till om klienten sedan tidigare, finns det något där som får dig att tänka annorlunda kring mötet? Hur mår personen? Det finns en mängd åtgärder att vidta när det gäller hur mötet genomförs, som vilken typ av rum du väljer, hur ni sitter, om du ska ha någon annan med dig eller om du behöver uppmärksamma någon på att mötet äger rum, säger han.

Arbetsförmedlingen tar också fram en ny chefsutbildning som innehåller en del om otillåten påverkan. Här står chefens övergripande ansvar för arbetsmiljö och säkerhet i fokus.

– Det handlar om att arbeta proaktivt. Att ta upp diskutera frågan om säkerhet och otillåten påverkan på personalmöten och arbetsplatsträffar. Förebyggande arbete ger bäst effekt när det blir en del i den ordinarie verksamheten, säkerhet är inte ett separat spår, det är något vi gör i vardagen, säger Robert Hansson.

Christer Gustafsson, ordförande för Saco-S på Arbetsförmedlingen, menar att det är viktigt med ökad kunskap hos personalen. Kompetensutvecklingen har varit eftersatt, bland annat på grund av Arbetsförmedlingen har rekrytera många nya arbetare och inte hunnit med.

– Vi möter många utsatta, frustrerade kunder och risken är att personalen inte känner till vad som är okej och inte. Jag tror att det går att förebygga en del otillåten påverkan genom ett gott bemötande. Tjänstemännen behöver till exempel vara tydliga med vad det innebär att vara inskriven på arbetsförmedlingen, att klienten måste söka arbete och utbildning, säger Christer Gustafsson.

Kriminalvården deltog också i Brå:s studie. Lars Jonsson, ordförande för Saco-S i Kriminalvården, är inte förvånad över att 35 procent av tjänstemännen utsatts för trakasserier och 8 procent för våld.

– Vi har ett tufft klientel som ofta mår dåligt och är inlåsta mot sin vilja. Men Kriminalvården tar problemet på allvar och jobbar förebyggande med riskbedömningar, övningar i bemötande när personalen ska meddela negativa beslut och slussar där vi ser om klienten är påverkad eller aggressiv innan personen får komma in i samtalsrummet, säger han.

I våras beslutade Kriminalvården att se över och förtydliga riktlinjerna kring otillåten påverkan.

– Det behöver bli tydligare hur personalen kan undvika att hamna i sådana situationer, hur de identifierar vad som är otillåten påverkan och vad den som blir utsatt kan göra. En välutbildad personalgrupp är avgörande för att på ett bra sätt bemöta och skapa förtroenden hos våra klienter i kriminalvården, säger Lars Jonsson.

Läs mer om otillåten påverkan:

Hot på jobbet påverkar privatlivet

Chefer och politiker försöker påverka tjänstemän

Rekordmånga hot på Försäkringskassans kontor

Jennie Aquilonius

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023