19 januari, 2017

Unga tar på sig stort ansvar för sin arbetsförmåga

Unga vuxna upplever att de själva bär ansvaret för sin kompetens och sitt engagemang på jobbet, visar ny forskning. Facket nämns inte alls bland dem som skulle kunna ge dem stöd.

15403705-sammantrade

Foto: Mostphotos

Unga vuxna känner att deras arbetsförmåga hänger helt och hållet på dem själva. De upplever att de själva bär ansvaret för att de är pigga och engagerade på jobbet, och att de har rätt kunskap och professionalitet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det visar en färsk studie från Sahlgrenska akademin.

Varken facket eller cheferna ses som aktörer som förväntas ge förutsättningar för de ungas välbefinnande.

– De intervjuade upplever att deras arbetsförmåga ökar om chefen ger dem stöd, men de lägger inte in chefens roll i aspekten vad det innebär att ha en arbetsförmåga, säger forskaren Maria Boström, som står bakom studien.

Totalt djupintervjuades 24 personer med varierande erfarenheter, allt från läkare och lärare till snickare. Samtliga var mellan 25 och 30 år och hade några års arbetslivserfarenhet.

Att fackets roll inte nämns över huvud taget av de unga i studien är allvarligt, tycker Maria Boström.  Själv tror hon att det beror på bristfällig introduktion.

– Som ung får du kanske inte veta vad facket är och att du kan använda det. Och att det är en länk mellan dig och arbetslivet. De intervjuade nämner inte facket, det finns inte på kartan för dem.

Att själv skapa meningsfullhet och motivation på jobbet är inte lätt, understryker Maria Boström. Det tar tid att förstå en arbetsplats och veta när man exempelvis bör säga ifrån. Som ny på jobbet kanske du inte ens känner till verksamhetens mål.

– Arbetsgivaren har ett stort ansvar för meningsfullheten. Unga säger ofta att kollegerna på jobbet är viktiga, men när de inte hinner ge handledning, vad händer då?

Maria Boström ser två möjliga förklaringar till resultaten i studien. Den ena handlar om bristande erfarenhet där de unga inte vet vad de kan förvänta sig, eller har lärt sig förstå hur arbetslivet fungerar.

Den andra handlar om dagens individualiserade samhälle.

– När jag började arbeta fanns det en chef som tog ansvaret och vägledde mer. Nu förväntas du oftare sköta dig själv. Vi som är äldre har lättare att hantera det här, men unga kan sannolikt ha svårare för det. 

Text: Marieke Johnson, Akademikern

Fakta

  • Studien baseras på djupintervjuer med 24 personer i åldern 25-30 år, med varierande arbetslivserfarenhet och utbildning. Hälften var män och hälften kvinnor.
  • Maria Boström är ergonom/legitimerad sjukgymnast och disputerad forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Studien om ungas arbetsförmåga var en av delstudierna i hennes avhandling som presenterades i höstas.

Akademikern

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023