8 september, 2022

Skärpningar av arbetsmiljölagen – med möjlighet till sanktioner

ARBETSMILJÖ Vem bär ansvaret för frilansare och plattformsarbetares arbetsmiljö? Det måste förtydligas, tycker Kommunals tidigare avtalssekreterare och regeringens särskilde utredare Lenita Granlund som sett över delar av arbetsmiljölagen.

Lenita Granlund överlämnar utredningen till biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Lenita Granlund överlämnar utredningen till biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson den 25 augusti.

Foto: Regeringskansliet

Lenita Granlund utredning ”Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45” överlämnades för någon vecka sedan till regeringen. Den innehåller en rad förslag på skärpningar av arbetsmiljölagen.

Utredaren föreslår bland annat att lagstiftningen förtydligar att uppdragsgivare som anlitar frilansare, egenföretagare, plattformsarbetare och underentreprenörer i vissa situationer har ansvar för arbetsmiljön. Vid sådana arbeten är det oftast uppdragsgivaren som har störst inflytande över arbetsmiljön. Därför bör uppdragsgivarens ansvar också likna arbetsgivarens, menar utredaren. Arbetsmiljöansvaret föreslås fungera på samma sätt som det gör för inhyrd arbetskraft redan idag.

Daniel Hjalmarsson arbetar med arbetsmiljö på Akademikerförbundet SSR

– Det är ett bra förslag. Vi behöver reglera den typen av arbetsmarknad som dyker upp nu. Det är för många som faller utanför i dag. Det måste vara tydligt var du ska vända dig och vem som har ansvaret. Men Akademikerförbundet SSR har kanske inte jättemånga medlemmar i de här så kallade ”nya branscherna”. Det är framför allt våra medlemmar som är personalvetare och jobbar med HR samt chefer eller skyddsombud som påverkas, säger Daniel Hjalmarsson på Akademikerförbundet SSR.

Utredaren föreslår också att Arbetsmiljöverket ska få utökade möjligheter att utfärda sanktionsavgifter om arbetsgivare bryter mot föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Vi tycker att det här är väldigt viktigt. I dag har Arbetsmiljöverket mestadels sanktionsmöjligheter kopplade till fysisk arbetsmiljö. Om det utökas så blir det ett större tryck på arbetsgivarna att göra rätt även kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som påverkar många av våra medlemmar, säger Daniel Hjalmarsson.

Utredningen föreslår även att arbetsmiljölagen förtydligas så att arbetsgivare i högre utsträckning använder sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Det är positivt. Om företagshälsovården kommer in först när människor blivit sjuka så har det redan gått för långt, säger Daniel Hjalmarsson.

Han hoppas att utredningens förslag blir verklighet, men tror att det kan ta tid.

– Det är ju nästa regering som måste ta ställning det. Vi vet först nästa vecka vilka som ska ta det vidare. Jag är rädd att det här är ganska långt bort.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge...
8 februari, 2023

Hur påverkas arbetsmiljön av att jobba med AI?

HR AI och maskininlärning får allt större bet...
7 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023


Läs även

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge...
8 februari, 2023

Hur påverkas arbetsmiljön av att jobba med AI?

HR AI och maskininlärning får allt större bet...
7 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023