14 januari, 2016

Rättegång om mordbrand inledd

Just nu pågår en rättegång om mordbrand mot flera socialkontor i Botkyrka. Grovt hot och våld blir allt vanligare, upplever Akademikerförbundet SSR:s ombudsman.

1317922-car-on-fire

Foto: Mostphotos

Den fjärde januari inleddes rättegången i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt mot elva personer som står åklagade för bland annat mordbrand. Det var i somras som fem socialkontor i Botkyrka utsattes för brandattacker. Bland annat sattes bildäck fyllda med brännbar vätska i brand vid socialtjänstens entré i Tullinge. En hotad socialsekreterares bil tändes också på och kritiska lappar sattes upp vid dennes bostad.

Enligt åklagaren är motivet till handlingarna hämnd för ett beslut om tvångsomhändertagande av en pojke. De åtalade ska vara vänner och anhöriga till pojkens föräldrar.

Våld eller hot om våld är en del av arbetet för många socialsekreterare. Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket är det den vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor och 40 procent av de sysselsatta inom yrket uppger att de är utsatta. Anmälningarna handlar till exempel om att man blivit uppringd vid ett stort antal tillfällen på sin privata telefon eller att man mottagit uttalade dödshot.

Men flera har också utsatts för grövre brott. I september förra året larmade två personer som arbetar som socialsekreterare vid en barn- och ungdomsenhet i Stockholm stad polisen efter att någon kastat in brinnande föremål i deras hem, skriver socionomen och debattören Jenny Sonesson i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.  

– Det här är extremt allvarliga exempel. Min upplevelse är att den typen av grovt hot och våld ökar, säger Jonas Lidberg, ombudsman och ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Akademikerförbundet SSR.

De fall av så här grova hot som Jonas Lidberg känner till har drabbat personer som jobbar med just barn och ungdomar. Bland annat berättar han om en medlem som jobbar på ett behandlingshem som blev instängd med en hotfull klient och inte kunde ta sig ut. Men han menar att hot och våld i arbetet är ett problem för alla som jobbar med myndighetsutövning, oavsett om man arbetar inom socialtjänsten eller i andra myndighetsutövande funktioner.

– Det händer mycket som inte kommer till medias kännedom. Det förekommer att enskilda medlemmar bokstavligt talat blir nedslagna på arbetsplatsen.

Jonas Lidberg berättar att det också är vanligt med mer indirekta hot av typen ”jag vet var du bor” eller ”jag vet var dina barn går i skola”. I sociala medier finns dessutom en helt ny arena för hot där det förekommer att medlemmar blir förföljda, namngivna och kritiserade i en blogg eller på Facebook.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska kartlägga och bedöma risker för hot och våld, åtgärda brister och följa upp arbetet. Det gäller den fysiska arbetsmiljön, som att se över flyktvägar och larm, men också att riskbedöma klienterna.

– Lokalerna är lite lättare att ta på, men när det gäller riskbedömningen av klienter tror jag att det ofta brister. Jag vet också att det förekommer att socialsekreterare gör hembesök ensamma och det är inte okej. Även om man är erfaren vet man aldrig vad som väntar i ett hem.

Den som tycker att arbetsgivaren brister i hanteringen av arbetsmiljörisker ska i första hand vända sig till sitt skyddsombud.

Förhandlingen kring mordbränderna i Botkyrka beräknas pågå till mitten av februari.

Text: Karin Persson

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024


Läs även

Kravet: Kortare arbetstid för alla

ARBETSTID Akademikerförbundet SSR vill ha en arbetst...
15 februari, 2024

Akademikerförbundet SSR inför integritetsombud

UTBILDNING Förtroendevalda ska bli bättre rustade att...
13 februari, 2024

Rädda Barnen: Fokus på straff på bekostnad av barns ...

DEBATT "Vi ser en politisk vilja att förskju...
12 februari, 2024

Vad är det för skillnad på flextid och övertid?

EXPERTEN SVARAR Nours kollegor behöver regelbundet jobba ö...
8 februari, 2024