19 december, 2022

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya regeringen och SD. Maktskiftet utlovar stora förändringar – men vad innebär de konkret?

Ulf Kristersson (M) presenterade Tidöavtalet tillsammans med Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L).

Fredrik Hjulström

Fredrik Hjulström

Lågkonjunktur, inflation, höga elpriser, Nato-inträdet och framför allt kampen mot den grova brottsligheten. När Ulf Kristersson läste upp sin regeringsförklaring från talarstolen i riksdagen radade han upp svåra utmaningar som Sverige står inför under kommande mandatperiod.

För att sätta stopp för den grova brottsligheten utlovas hårdare tag. Det ska satsas på fler poliser, utdömas dubblerade straff och införas nya påföljder samt göras en kraftig utbyggnad av Kriminalvården.

– Genomförs de här förslagen så kommer Kriminalvården att få väldigt många fler klienter eller intagna, säger Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Han är orolig för att alla resurser kommer att ätas upp av utbyggnaden, så att väldigt lite blir över till det brottsförebyggande arbetet – att Kriminalvårdens verksamhet blir mer förvaring och mindre vård.

– Det skulle innebära att fler som kommer ut från fängelserna återfaller i brott.

Saco-S i Kriminalvården delar oron för vad det kommer att leda till för verksamhetens uppdrag att förebygga återfall i brott.

– Vi har satsat på att ta in evidensbaserade program mot bland annat våld som vi vet fungerar, säger ordförande Lars Jonsson.

– Kommer vi att få lika mycket resurser till den typen av verksamhet? Skulle vi dra ner på den återfallsförebyggande verksamheten så tror jag att samhället skulle förlora på det, för då får vi en ond spiral med fler brottsoffer och fler som återfaller i brott.

Det skulle också påverka de medarbetare som arbetar med den återfallsförebyggande verksamheten, konstaterar han.

– För våra yrkesgrupper skulle det bli en väldig skillnad. De skulle tappa sin yrkesidentitet och professionen skulle urholkas. Om det bara handlar om att låsa in och förvara behöver man ju inga akademiker. Då är det en annan typ av arbete.

"För många av de här grupperna är det status att hamna i fängelset"

Fredrik Hjulström

I Tidöavtalet har SD, M, KD och L även kommit överens om att straffrabatten för unga över 18 år ska slopas och att en sänkning av straffmyndighetsåldern ska utredas. Det föreslås också att ungdomsfängelser ska ersätta de särskilda ungdomshem som Statens Institutionsstyrelse (Sis), har hand om i dag. I stället för Sis ska alltså Kriminalvården ansvara för de ungdomar som döms till sluten ungdomsvård.

Det är inte rätt väg att gå, menar anställda på Sis.

Lena Henriksson

– Då ger vi upp om unga människors förändringsbenägenhet. Vi tror inte på att hårdare straff är lösningen på problematiken, säger Lena Henriksson, ordförande för Saco-S-föreningen på Sis.

Hon berättar också att många av medlemmarna på Sis är bekymrade över synen på de mest utsatta i samhället i Tidöavtalet.

– Regeringen måste lägga mer fokus på förebyggande arbete och låta Sis ha kvar LSU och LVM-uppdraget, säger Lena Henriksson och syftar på lagen om sluten ungdomsvård och lagen om vård av missbrukare.

Fredrik Hjulström på Akademikerförbundet SSR är också kritisk till förslaget om särskilda ungdomsfängelser.

– För många av de här grupperna är det status att hamna i fängelset. Det står sannolikt högre i kurs i deras värld än vad Sis gör.

Men det finns delar i Tidöavtalet som Akademikerförbundet SSR ser positivt på. Det handlar till exempel om några av de socialpolitiska förslagen. Ett löfte från samarbetspartierna är att förstärka elevhälsan och införa en elevhälsogaranti. Det är bra, säger Fredrik Hjulström.

Däremot ser han problem med de delar som gäller socialtjänstens arbete. Socialtjänstlagen ska reformeras och socialtjänsten få mandat att besluta om fler obligatoriska insatser. Exempelvis ges utökade möjligheter att omhänderta barn för att skydda dem från våld, hedersrelaterat förtryck eller kriminella miljöer.

– Förslagen gäller huvudsakligen dem som jobbar med barn och ungdom och ekonomiskt bistånd. På barn och ungdomsområdet så är det väldigt tydligt att de går mot mer tvång och repression och mindre mot frivillighet.

Omplacering av barn måste användas med omdöme. Det beslutet bör överlåtas till professionen, menar han.

– Varje omplacering är en risk.

Regeringspartierna och SD vill också reformera socionomutbildningen och göra kriminalitet bland ungdomar till obligatoriskt utbildningsmoment. Och de vill satsa mer på forskning om sociala insatser mot unga i kriminalitet. Fredrik Hjulström har inget emot att socionomutbildningen ses över, men tycker det är knepigt att regeringen vill gå in och styra kursinnehållet. Det bryter mot den akademiska friheten och högskolornas rätt till självbestämmande, som bland annat Saco påpekat.

"På barn- och ungdomsområdet är det tydligt att de går mot mer tvång och repression och mindre mot frivillighet"

Fredrik Hjulström

När finansminister Elisabeth Svantesson några veckor efter statsministern stod i samma talarstol och presenterade regeringens budgetproposition för 2023 stod det klart att satsningarna på förebyggande socialt arbete inte blev så stora som Akademikerförbundet SSR hade önskat. De 10 miljarder extra som förbundet hade efterlyst blev betydligt mindre: 10 miljoner kronor läggs på att stärka socialtjänstens arbete mot ungas brottslighet. Och även om de 400 miljoner kronor som ska gå till föräldrastöd kan vara en bra insats anser förbundet inte att det är tillräckligt.

I budgetpropositionen framkom också att Arbetsförmedlingen får minskade anslag.

Regeringen väljer i stället att lägga en del av de pengarna på fler praktikplatser och fler platser på yrkesvux, eftersom det, enligt Elisabeth Svantesson, är mer effektivt än tidigare arbetsmarknadsåtgärder. Men Heike Ekers, ordförande i Akademikerförbundet SSR är skeptisk.

– Vi ser hur arbetsförmedlarna ska bli ännu färre vilket kommer att innebära att de får ännu svårare att sätta in de insatser som behövs för att bryta långtidsarbetslösheten, sade hon när budgetpropositionen presenterades.

Förbundet ser däremot med glädje på ett annat besked från det nya styret. Nämligen att den högre nivån i a-kassan ska behållas. Detta är, enligt Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR, det mest positiva med maktskiftet.

Simon Vinge

Simon Vinge

Däremot tror han att många medlemmar är upprörda över regeringens miljöpolitik, till exempel det sammanslagna klimat- och näringslivsdepartementet. Han är kritisk till att miljödepartementet läggs ner till årsskiftet och att energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) blir chef över klimatministern på det nya departementet.

– Närings- och miljödepartementet är ju den klassiska konflikten. Näring vill tjäna pengar. Miljö vill skydda klimatet, säger Simon Vinge.

Han tror också att regeringens vallöften om högkostnadsstöd mot stigande elkostnader och sänkta drivmedelspriser provocerar många.

– Det är subventioner som kommer gå till dem med högst inkomst och har en usel klimateffekt. Det är ett hån mot alla som installerat solpaneler och bergvärme. Det är ett hån mot alla dem som valt bort att köra med fossila bränslen, eller har valt att bo i lägenhet.

Han är även kritisk till att regeringen beslutat att slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd. Biståndet frikopplas från BNI och regeringen vill nu fokusera på resultat i stället för utbetalningsmål. Under nästa år räknar regeringen med att spara in 7 miljarder kronor på det minskade biståndet.

I en kommentar skrev Akademikerförbundet SSR: ”Vi är besvikna, men inte förvånade.”

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023


Läs även

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023