5 maj, 2015

Ökande antal nyanlända akademiker

Allt fler nyanlända som kommer till Sverige har en akademisk utbildning. En av fyra som deltar i etableringsuppdraget har i dag en eftergymnasial utbildning, visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

2261642-arbetsformedlingen

Enligt siffror från 2014 hade 24 procent av de nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag en eftergymnasial utbildning på minst två år. Året innan var motsvarande siffra 20 procent. Andelen högskoleutbildade ligger nu på samma nivå som för befolkningen i stort.

Vanligast bland de nyanlända akademikerna är det med utbildning inom företagsekonomi, handel, teknik, sjukvård och pedagogik.  

Enligt Arbetsförmedlingens rapport kan 65 procent av de nyanlända akademikerna matchas mot yrken som kräver högskolekompetens, medan resten kan behöva komplettera eller verifiera sina utbildningar innan de kan söka jobb inom det område de är utbildade för. Av de 9 600 personer som i fjol lämnade etableringsuppdraget gick 29 procent vidare till någon form av arbete eller studier efter 90 dagar.

– Det finns en stor kompetens bland många av dem som kommer till Sverige och den måste vi bli bättre på att ta tillvara, säger Mathias Wahlsten, chef för enheten Integration och etablering vid Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Bostadssituationen är, enligt Arbetsförmedlingen, en av de största utmaningarna för nyanlända och som kan försena inträdet på svensk arbetsmarknad. 

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023