26 februari, 2016

Mindre trassel ska lyfta ideella sektorn

Det ideella engagemanget ska fångas upp och förutsättningarna för organisationer i det civila samhället att göra sitt jobb ska bli bättre. Det föreslår regeringens utredare.

3577008-whippet

Foto: Mostphotos

Utredningens uppdrag var att stärka det civila samhället och underlätta för organisationer att bedriva sin verksamhet. I dag saknas förståelse för civilsamhällets särskilda villkor och hur de skiljer sig från näringslivet, enligt ideella organisationer. De upplever också en projekttrötthet och att det finns ett gap mellan politiken och den verklighet de arbetar i.

Under hösten och vintern har civilsamhället gjort enorma insatser i vårt land, konstaterar regeringens särskilde utredare, Dan Ericsson.

– Det visar på civilsamhällets kraft och att det finns människor och organisationer som är beredda att göra en insats. Målet med förslagen är att vi ska få en bättre utväxling av de ideella insatser som görs, sade han.

Men betänkandet erbjuder ingen quick-fix, utan en bred palett av åtgärder och ett långsiktigt och strukturerat arbete. Bland förslagen finns till exempel kompetenshöjande insatser för statliga myndigheter och att när man inför nya regler så ska konsekvenserna för civilsamhället utredas.

Utredningen föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att ta fram en webbaserad guide som ska underlätta organisationernas kontakter med myndigheter. Dessutom rekommenderas kommuner att inrätta en lotsfunktion på kommunal nivå för att kunna ge bättre information och stöd.

– Förenklingsarbetet bör också följas upp på ett sätt som motsvarar hur man arbetar med näringslivet, säger Dan Ericsson.

Göran Pettersson är generalsekreterare på paraplyorganisationen Forum – Idéburna organisationer med social inriktning.

– Det är en bra genomgång av civilsamhällets förutsättningar, men är väl inte någon kioskvältare direkt, om man får uttrycka det så, säger han.

Göran Petterson menar att utredningen visserligen innehåller en hel del bra förslag, som att erfarenhet från civilsamhällets organisationer ska ses som en merit vid rekrytering av nya generaldirektörer och att man lyft fram idéburet offentligt partnerskap, IOP, som en möjlighet. Det innebär att kommunen under vissa förutsättningar kan göra en överenskommelse med en idéburen organisation om ett uppdrag, utan att göra en upphandling.

Däremot saknar han mer konkreta åtgärdsförslag kring finansieringen av civilsamhällets organisationer. Framför allt hade han hoppats att fördelningen av pengar, framför allt via Allmänna arvsfonden, skulle tas upp i högre utsträckning. Och han hade gärna sett mer kraftfulla förslag för att åtgärda bristen på kunskap om civilsamhällets förutsättningar.

– Om departement och myndigheter läste och förstod vad som stod i utredningen skulle många problem vara undanröjda. Så kommer det inte att bli. Men jag är ändå hoppfull att det ska bli bättre på några års sikt, säger han. 

Nu ska förslaget ut på remiss till berörda organisationer, som får säga sitt. 

Text: Annika Larsson Sjöberg

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA I lågkonjunktur ökar den psykiska ohälsan,...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023