8 maj, 2015

Kongress för ett öppnare Sverige

Migration står högst upp på schemat när Akademikerförbundet SSR i dag inleder sin kongress på Djurönäset strax utanför Stockholm.

Temat för årets kongress är Öppet Sverige och fokus under kongressens första dag riktas därför särskilt mot migration. Många av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar arbetar på olika sätt med att ta emot och hjälpa det ökande antal personer som kommer till Sverige på grund av krig, som anhörig eller som arbetskraftinvandrare.

Engagerande och komplicerat

Arbetet är mångfacetterat och engagerande, men också komplicerat och utmanande, säger förbundsordförande Heike Erkers. Inte minst på grund av de politiska strömningarna.

– Det finns i dag starka krafter både i Sverige och internationellt som vill styra oss mot ett slutet samhälle där man exkluderar människor på grund av deras nationalitet, religion eller sexuella läggning. Som fackförbund har vi en unik möjlighet men också en skyldighet att motarbeta dessa krafter, säger Heike Erkers.

Som ett förbund som organiserar samhällsvetare finns mycket kompetens i de egna leden, påpekar hon. Medlemmarna återfinns på regeringskansliet, på kommunalkontoren, i direktkontakten med asylsökande på Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, och bland de aktiva ute i civilsamhället.

Mänskliga rättigheter

– Vi finns med i hela kedjan och möter dessa människor dagligen i våra arbeten. Men när det gäller förutsättningarna att göra ett professionellt, gott arbete inom ramen för de uppdrag man har brister det ofta. Det saknas resurser, säger Heike Erkers. 

Ett öppet Sverige handlar inte bara om öppenhet inom det egna landets gränser utan även om att arbeta för en öppnare värld, anser hon. En krona från varje medlemsavgift avsätts varje månad till Solidaritetsfonden, som genom Palmecentret bidrar till olika internationella projekt som främjar facklig utveckling och mänskliga rättigheter. På lördagen berättar Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback, tillsammans med förbundets internationella sekreterare Maria Östberg Svanelind, mer om det gemensamma internationella arbetet.

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023