16 december, 2015

HVB får tillfälliga undantag efter nyår

Hem för vård eller boende, HVB, ska kunna göra tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om bemanning och utbildningskrav, meddelar Socialstyrelsen. Men det gäller att inte tumma alltför mycket på kraven.

9519949-jul-i-vart-hus

Foto: Mostphotos

Ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige väntas nå 30 000 i slutet av året. Att ordna med lämpliga boendeplatser blir allt svårare för landets kommuner. För att göra det enklare för kommunerna har Socialstyrelsen beslutat om tillfälliga undantag från föreskrifterna om HVB, för de verksamheter som inte bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning.

– Antalet barn som är i behov av placering av socialtjänsten har ökat snabbt och det finns ett akut behov i kommunerna av mer flexibla lösningar, därför har vi beslutat om tillfälliga regler som möjliggör undantag från vissa av bestämmelserna, säger Socialstyrelsens rättschef Pär Ödman i ett pressmeddelande.

"Rimlig lösning"

Ett av undantagen gäller kraven på att det ska finnas personal i verksamhetens lokaler dygnet runt. Undantaget gäller bara när barnen inte är på plats, exempelvis då de går i skolan. Dock måste det finnas personal tillgänglig om någon blir sjuk eller oplanerat kommer hem från skolan.

De nya reglerna innebär också att föreståndaren inte behöver ha högskoleutbildning. Denne måste dock fortfarande ha en ”adekvat utbildning” för uppdraget, tillägger Pär Ödman.

Hem för vård eller boende måste fortfarande kunna säkerställa krav på god kvalitet och säkerhet, enligt Socialstyrelsen. Det är upp till kommunerna själva att bedöma om deras verksamheter lever upp till krav och behov trots undantag.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, menar att undantagen är en rimlig lösning på kort sikt. Hon är glad över att Socialstyrelsen backat från ett tidigare förslag om att tillåta hemmen att vara obemannade nattetid.

– Det är klart att man måste hitta lösning på en svår situation. Men det är välkommet att Socialstyrelsen inser att vissa barn behöver stöd dygnet runt, inte minst på nätterna då behoven ofta är ännu större, säger Ursula Berge.

Vad gäller frågan om högskolekraven är hon dock mer skeptisk. I sitt remissvar till Socialstyrelsen ställer sig förbundet kritiskt till att helt ta bort kraven om högre utbildning för föreståndare. Även om man håller med om att några saknade högskolepoäng inte alltid behöver vara avgörande och att det är ”viktigt att se till tidigare erfarenheter”.

Olika boenden behövs

Det finns risker med att tumma alltför mycket på kraven, understryker Ursula Berge. Det är nödvändigt med olika typer av boenden för att möta de olika behov som finns hos ungdomarna. Undantagen för HVB-hemmen riskerar att de omsorgsmässigt blir nästan samma sak som den nya boendeformen stödboende, som lanseras efter årsskiftet.

– Stödboenden och HVB-hem ska vara två skilda saker. Drar man ner ambitionerna för HVB-hemmen riskerar man att de blir mer eller mindre samma sak, trots att vissa barn och ungdomar har större behov, säger Ursula Berge.

De nya tillfälliga regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2016. De kommer att gälla under den tiden som Socialstyrelsen gör en översyn av HVB-föreskrifterna i sin helhet. Översynen ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2016.

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023