16 december, 2015

HVB får tillfälliga undantag efter nyår

Hem för vård eller boende, HVB, ska kunna göra tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om bemanning och utbildningskrav, meddelar Socialstyrelsen. Men det gäller att inte tumma alltför mycket på kraven.

9519949-jul-i-vart-hus

Foto: Mostphotos

Ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige väntas nå 30 000 i slutet av året. Att ordna med lämpliga boendeplatser blir allt svårare för landets kommuner. För att göra det enklare för kommunerna har Socialstyrelsen beslutat om tillfälliga undantag från föreskrifterna om HVB, för de verksamheter som inte bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning.

– Antalet barn som är i behov av placering av socialtjänsten har ökat snabbt och det finns ett akut behov i kommunerna av mer flexibla lösningar, därför har vi beslutat om tillfälliga regler som möjliggör undantag från vissa av bestämmelserna, säger Socialstyrelsens rättschef Pär Ödman i ett pressmeddelande.

"Rimlig lösning"

Ett av undantagen gäller kraven på att det ska finnas personal i verksamhetens lokaler dygnet runt. Undantaget gäller bara när barnen inte är på plats, exempelvis då de går i skolan. Dock måste det finnas personal tillgänglig om någon blir sjuk eller oplanerat kommer hem från skolan.

De nya reglerna innebär också att föreståndaren inte behöver ha högskoleutbildning. Denne måste dock fortfarande ha en ”adekvat utbildning” för uppdraget, tillägger Pär Ödman.

Hem för vård eller boende måste fortfarande kunna säkerställa krav på god kvalitet och säkerhet, enligt Socialstyrelsen. Det är upp till kommunerna själva att bedöma om deras verksamheter lever upp till krav och behov trots undantag.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, menar att undantagen är en rimlig lösning på kort sikt. Hon är glad över att Socialstyrelsen backat från ett tidigare förslag om att tillåta hemmen att vara obemannade nattetid.

– Det är klart att man måste hitta lösning på en svår situation. Men det är välkommet att Socialstyrelsen inser att vissa barn behöver stöd dygnet runt, inte minst på nätterna då behoven ofta är ännu större, säger Ursula Berge.

Vad gäller frågan om högskolekraven är hon dock mer skeptisk. I sitt remissvar till Socialstyrelsen ställer sig förbundet kritiskt till att helt ta bort kraven om högre utbildning för föreståndare. Även om man håller med om att några saknade högskolepoäng inte alltid behöver vara avgörande och att det är ”viktigt att se till tidigare erfarenheter”.

Olika boenden behövs

Det finns risker med att tumma alltför mycket på kraven, understryker Ursula Berge. Det är nödvändigt med olika typer av boenden för att möta de olika behov som finns hos ungdomarna. Undantagen för HVB-hemmen riskerar att de omsorgsmässigt blir nästan samma sak som den nya boendeformen stödboende, som lanseras efter årsskiftet.

– Stödboenden och HVB-hem ska vara två skilda saker. Drar man ner ambitionerna för HVB-hemmen riskerar man att de blir mer eller mindre samma sak, trots att vissa barn och ungdomar har större behov, säger Ursula Berge.

De nya tillfälliga regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2016. De kommer att gälla under den tiden som Socialstyrelsen gör en översyn av HVB-föreskrifterna i sin helhet. Översynen ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2016.

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024

Kravet: Kortare arbetstid för alla

ARBETSTID Akademikerförbundet SSR vill ha en arbetst...
15 februari, 2024

Akademikerförbundet SSR inför integritetsombud

UTBILDNING Förtroendevalda ska bli bättre rustade att...
13 februari, 2024

Rädda Barnen: Fokus på straff på bekostnad av barns ...

DEBATT "Vi ser en politisk vilja att förskju...
12 februari, 2024