3 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för socialtjänsten

POLITIK Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens besked om åtgärder mot den desinformationskampanj som riktas mot socialtjänsten. Men det är inte tillräckligt. ”Vi behöver en trygghetskommission som kan göra mer akuta insatser”, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Heike Erkers, Akademikerförbundets SSR:s ordförande

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR:s ordförande. Foto: Magnus Länje

Bland annat vill regeringen stärka skyddet för socialsekreterare som riskerar att bli uthängda och göra det tillåtet att använda ordningsvakter på socialkontor. Bra åtgärder, men det måste göras mer, säger Heike Erkers i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket positiva till att våra medlemmar får ett starkare skydd vad gäller deras personuppgifter och att möjligheterna att fördröja offentliggörandet av vilka som skrivit på ett beslut ses över. Vi saknar dock en del insatser i regeringens åtgärdspaket.

Akademikerförbundet SSR efterfrågar bland annat en trygghetskommission för socialtjänsten med representanter från alla berörda parter för att säkerställa socialsekreterarnas trygghet på jobbet.

– Både vi och myndigheterna har sett desinformationen i flera år. Att det sker insatser nu är bra men arbetet borde redan vara i gång. Det är tydligt att regeringen drar i gång ett större arbete med myndigheterna och lagstiftning men det är flera insatser som kommer att ta längre tid. Vi behöver en trygghetskommission med representanter från alla berörda parter som kan göra mer akuta insatser, säger Heike Erkers.

Utöver en trygghetskommission kräver Akademikerförbundet SSR satsningar på arbetsmiljön och avlastning för de mest utsatta. Bland annat måste de som arbetar med tvångsomhändertaganden få stöd av en kollega och inte hantera ärendet ensam.

– Säkerställ att det alltid är minst två socialsekreterare som handlägger tvångsomhändertagande av barn (LVU). Att vara fler beslutsfattare i ett ärende minskar trycket på individen. Det gör också att hoten inte blir lika direkta och personliga, menar Heike Erkers.

Läs om regeringens åtgärder mot LVU-kampanjen:

Regeringen: Ordningsvakter ska kunna tas in på socialkontor

Therese Johansson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023